Club van 50

Doelstelling

Sinds jaren kent voetbalvereniging MVC’19 donateurs. Als hoofdbestuur van MVC’19 halen we onze donateurs vanaf seizoen 2008/2009 uit de anonimiteit en geven we ze een duidelijk zichtbare plaats binnen onze club middels “de Club van 50”. Een plek die onze donateurs ook zeker verdienen; een blijk ook van waardering met een positieve uitstraling naar buiten.

Het doel van de Club van 50 is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra faciliteiten voor voetbalvereniging MVC’19 te kunnen realiseren. We immers presteren en groeien en dit vergt investeringen in opleiding en vorming van alle leden, in het bijzonder onze jeugd en G-afdeling. In deze tijd van snel stijgende kosten is een dergelijke financiële steun niet alleen hartverwarmend, maar ook simpelweg nodig. Iedereen die MVC’19 een warm hart toe draagt, heeft de mogelijkheid om MVC’19 op deze wijze te steunen. Dit hoeft zich zeker niet te beperken tot de huidige leden van de Club van 50. Integendeel, ook voetballende leden kunnen de vereniging extra steunen, maar ook ouders, familieleden, teams of anderen. Iedereen is van harte welkom!

Voor iedereen die dit wil, kan zijn/haar naam worden vermeld op onze website bij de ledenlijst van onze Club van 50 en, afhankelijk van de bijdrage, ook in de kantine van sportcomplex De 3-Sprong.

Reglement

 • De Club van 50 is geen aparte stichting.
 • De penningmeester van MVC’19 houdt de eindverantwoordelijkheid over de financiën.
 • Als donateur steunt u voetbalvereniging MVC’19 financieel.
 • Aanmelding geschied bij de ledenadministrateur middels het formulier donateurschap Club van 50 (dat onderaan deze pagina ter download aangeboden wordt).
 • Alle donateurs zijn lid van voetbalvereniging MVC’19 en hebben als zodanig ook stemrecht tijdens de ALV. Dit is conform het huishoudelijk reglement, behoudens die donateurs die geen natuurlijk persoon zijn en/of een bedrijf betreffen.Alleen de spelende donateurs zijn ook (verplicht) lid van de KNVB.
 • Er worden drie vormen van donateurschap onderscheiden:
  1. Donateur met een jaarlijkse bijdrage van € 50,-.
  2. Speelgerechtigd donateur met een jaarlijkse bijdrage van € 60,-. Hiervoor komen hoofdzakelijk leden in aanmerking die gestopt zijn met actief voetballen, maar in noodgevallen wel willen uithelpen. In verband met een verplicht(e) KNVB-lidmaatschap(sbijdrage) ligt hun donatie hoger.
  3. Donateur met een jaarlijkse bijdrage van € 25,-. We kunnen ons namelijk goed voorstellen dat er leden/potentiële donateurs zijn die de huidige bijdrage als donateur van € 50,- een te hoge drempel vinden, maar financieel toch hun steentje willen bijdragen.
 • Alle donateurs krijgen een vermelding op onze website, tenzij ze hebben aangegeven dit niet op prijs te stellen.
 • Donateurs van de eerste twee vormen zullen behalve een vermelding op de website, ook een eervolle vermelding krijgen in onze kantine (tenzij ze hebben aangegeven dit niet op prijs te stellen).
 • Jaarlijks zal er door het hoofdbestuur besloten worden aan welk specifiek doel de donaties dat jaar besteed zullen gaan worden. Het hoofdbestuur stelt dit doel vast na overleg met de verschillende commissies (en hun voetbalwensen). Tijdens de ALV zal vervolgens aangegeven worden welk doel dit jaar door onze donateurs verwezenlijkt zal kunnen worden. Hiervan zal melding worden gemaakt op onze website, zodat ook het jaarlijkse bestedingsdoel duidelijk kenbaar wordt gemaakt binnen onze club. Donaties kunnen gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe ballen of nieuw spelmateriaal voor de jeugd, voor faciliteiten voor de G(-jeugd), dug-outs etc.
 • Alle donateurs verkrijgen gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal en zijn tevens uitgenodigd voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en seizoensafsluiting.
 • Het bedrag waarvoor men donateur is zal jaarlijks aan het begin van de competitie, bij voorkeur door middel van een automatische incasso, worden geïnd. Het geniet onze voorkeur, om de financiële afwikkeling zo efficiënt mogelijk te kunnen inrichten, deze bijdrage middels een automatische incasso te betalen. U kunt MVC’19 hiervoor machtigen middels het formulier Automatische incasso MVC’19, Dit formulier wordt onderaan deze pagina ter download aangeboden.
 • Het donateurschap wordt aangegaan voor het lopende seizoen en wordt daarna stilzwijgend met 1 seizoen verlengd.
 • Het donateurschap kan uiteraard op eigen verzoek worden beëindigd. Het donateurschap zal dan nog gedurende het lopende seizoen van kracht zijn. Het is dus niet mogelijk om de donatie (deels) geretourneerd te krijgen.

Ledenlijst

Naam   Woonplaats
Jac Backus   MAASBREE
Lies Boots-Driessen   MAASBREE
Frank Bouten   MAASBREE
Pieter Cox   MAASBREE
Mark Fleuren   MAASBREE
Hay Geerarts   MAASBREE
Paul Grubben   MAASBREE
Ton Hendricks   MAASBREE
Theo Hendricks   MAASBREE
Wim Heuvelmans   MAASBREE
Harrie Holthuijsen   TEGELEN
Jan van Hooren   SEVENUM
Pierre Houben   MAASBREE
Ton van den Kerkhof   MAASBREE
Hay Leijsten   MAASBREE
Toon Maes   MAASBREE
Hay Maessen   MAASBREE
Jan Nabben   MAASBREE
Dré Peeters   MAASBREE
Luuk Peeters   MAASBREE
Ben Seelen   MAASBREE
Arno Smets   MAASBREE
Ger Smets   MAASBREE
Chrit van der Sterren   MAASBREE
Jo van der Sterren   MAASBREE
Piet van der Sterren   MAASBREE
Chrit Theeuwen   MAASBREE
George Vaessen   MAASBREE
Frans Verstegen   MAASBREE
Jan Wijnen   MAASBREE
William Wijnen   MAASBREE
Wiel Wijnen   MAASBREE
Mat Billekens   MAASBREE
Math Crienen   MAASBREE
Richard Daniëls   MAASBREE
Ebie Eickes   MAASBREE
Marco Fonteijn   MAASBREE
Peter Haenen   DELFT
Gijs Hermans   MAASBREE
Carla Houben   MAASBREE
Luuk Janssen   MAASBREE
Gé Noldus   MAASBREE
Frank van der Sterren   MAASBREE
Jac Wijnen   MAASBREE
     

Contactgegevens

René Boots,
Ledenadministrateur
Schoorveld 8
5993 NB Maasbree
Tel.: (077) 465 13 76
Contactformulier (Hoofdbestuur)

Ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de ledenadministrateur of, onder duidelijk vermelding van de begunstigde, in de brievenbus op onze sportaccommodatie gedaan worden.