Vacatures

MVC ’19 is met bijna 750 leden een verenigen die veel ambities heeft en daardoor veel
in beweging is. De vereniging richt zich op jong en oud vanuit Maasbree en omstreken.
Het samen gezellig en onder goede begeleiding sporten is voor ons het belangrijkste
binnen de vereniging. De verenging draait voor bijna 100% op vrijwilligers.

In onderstaand overzicht staan alle openstaande vacatures. Klik op de functie voor een meer gedetailleerde omschrijving en contact-informatie van de betreffende functie.

 
 
Functie Omschrijving
Penningmeester

MVC’19 is op zoek naar een penningmeester (m/v).
De penningmeester is onderdeel van het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. De intentie van het hoofdbestuur is om een financiële commissie op te richten. Diverse teaken die hier beschreven zijn, zijn reeds ondergebracht bij andere personen.De taken van de secretaris bestaan uit:

  • Coördineren financieel beleid van de vereniging
  • Bijwonen bestuursvergaderingen (vast 1* per maand) en bijwonen vergaderingen commissies (ad hoc)
  • Rapporteren jaarcijfers en kwartaalcijfers en opstellen financieel jaarverslag
  • Verantwoording afleggen richting de kascommissie (vast 1* per jaar)
  • Presenteren financiële cijfers op de jaarvergadering (vast 1* per jaar)
  • Rapporteren richting de KNVB (vast 1* per jaar)
  • Overleggen met de financiële administratie (vast 1* per maand)
  • Verzorgen van de personeels- en salarisadministratie in combinatie met een loonservicebureau
   • voeren van de salarisgesprekken
   • opstellen van de arbeidsovereenkomsten
   • versturen van de loonstroken en van de aangiftes loonbelasting
   • verrichten van correspondentie met overige instanties zoals belastingdienst en UWV
  • Uitvoeren bepaalde administratieve taken
   • aangiftes omzetbelasting opstellen en versturen
   • wekelijks opstellen van de kantineverantwoording op basis van de kassa
   • doorgeven en vervolgens afstorten van de ontvangsten uit de kantine bij de Rabobank
   • factureren van incidentele bedragen zijnde niet sponsoring of contributie
   • afhandelen mailverkeer
Functie Omschrijving
Secretaris – Lid Hoofdbestuur

MVC’19 is op zoek naar een secretaris – Lid Hoofdbestuur.
De secretaris is onderdeel van het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.De taken van de secretaris bestaan uit:

 • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Beheerder van het e-mail account: secretaris@mvc19.nl
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws en verschillende commissies.
Lid hoofdbestuur

MVC’19 is op zoek naar een lid voor het hoofdbestuur.

Portefeuille: in onderling overleg met mede-commissieleden in te vullen. Denk hierbij aan focusgebieden als accommodatie, voetbalzaken (TC), vrijwilligers, G-voetbal, communicatie, kleding

Het hoofdbestuur bestaat bij volledige bezetting uit 7 personen. Het hoofdbestuur ondersteunt en adviseert het Dagelijks Bestuur bij het voorbereiden en uitwerken van besluiten.

Het gezochte HB-lid is onderdeel van het bestuur en denkt mee over alle voorkomende bestuurszaken, maar je hebt als focus gebied alles rondom jouw commissies en afdelingen.

Trainer VR1

Met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer voor de Vrouwen 1 van MVC’19. De Vrouwen1 spelen in de 4e klasse regio Zuid-II.

Trainer Vrouwen 1:

 • Is verantwoordelijk voor het selectiebeleid Vrouwen 1-2, in goede afstemming met trainer Vrouwen 2;
 • In het bezit van de vereiste KNVB licentie TC3;
 • Het verzorgen van wedstrijdgerichte trainingen (dinsdag en donderdagavond);
 • Positief coachen en begeleiden van de Vrouwen 1 op wedstrijddagen;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vrouwenvoetbal;
 • In het bezit van goede contactuele vaardigheden richting speelsters, leiders en andere trainers;
 • Betrouwbaar, enthousiast, betrokken, zelfverzekerd en ambitieus;
 • Heeft een natuurlijk overwicht op de spelersgroep;
 • Een trainer die past binnen de cultuur van onze vereniging;
 • Een goede samenwerking met andere dames- en jeugdteams en trainers.
Coördinator Zelfwerkzaamheid

Iedereen die onderdeel is van de vereniging MVC en geen vrijwilligersfunctie heeft, wordt geacht éénmaal per jaar deel te nemen aan een activiteit en zo toch zijn steentje bij te dragen aan de vrijwilligerscultuur. Dit heet de zelfwerkzaamheid. Wij zijn op zoek naar een of twee mensen die het leuk lijkt om de zelfwerkzaamheid bij MVC te coördineren. Je bent hierbij onderdeel van de vrijwilligerscommissie.

Je taken zullen bestaan uit:

 • Jaarlijks overzicht maken van alle kandidaten die in aanmerking komen voor zelfwerkzaamheid. (Uit de ledenadministratie)
 • Het maken van een planning per half jaar.
 • Het versturen van de planning naar de betrokkenen.
 • Beheer van de administratie hieromtrent.
Penningmeester (M/V)

MVC’19 is op zoek naar een penningmeester (M/V). De taken zijn onder andere:

 • Coördineren financieel beleid van de vereniging;
 • Bijwonen bestuursvergaderingen;
 • Rapporteren jaarcijfers en kwartaalcijfers en opstellen financieel jaarverslag;
 • Verantwoording afleggen richting kascommissie;
 • Rapporteren richting KNVB.
Organisator Pulse toernooi
 • Organiseren toernooi;
 • Indelen teams/wedstrijden;
 • Regelen prijzen;
 • Omroepen wedstrijden.
Coördinator jeugdteamfoto
 • Contact jeugdleiders;
 • Ontvangen en doorzetten teamfoto’s;
 • Contact website;
 • Contact fotograaf.
Organisator huldiging kampioenen
 • Uitreiken kampioensschaal tijdens laatste wedstrijd;
 • Organiseren huldiging kampioenen met receptie;
 • Zorgdragen voor foto’s;
 • Coórdinatie met webmaster.
Coördinator Pupil van de week
 • Contact jeugdleiders (JO7 t/m JO9);
 • Contact contactpersoon MVC’19 1;
 • Contact hoofdbestuur (bonnetjes verkoop);
 • Roulatieschema jeugdteams maken.
Coördinator jeugdkampen
 • Contact onderhouden organisatie jeugdkampen (F-kamp & D/E-kamp).
Coördinator scheidsrechters
 • Coördinator scheidsrechters niet aangewezen wedstrijden;
 • Onderhouden scheidsrechtersbestand;
 • Spelregelbewijs JO17-spelers;
 • Opstellen scheidsrechtersbeleid (geen prioriteit).
Ondersteuner jeugdcoördinator
 • Ondersteuning bieden aan jeugd coördinatoren / groepstrainers;
 • Indeling teams;
 • Werven en indelen jeugdleiders;
 • Aanspreekpunt over technische zaken.
Fondsen/ subsidie werver Naast inkomsten uit sponsoring, kantine en contributie zijn er voor sportverenigingen
ook andere manieren om geld te verdienen. De functie houdt in dat je actief gaat zoeken
naar subsidies en /of fondsen die MVC’19 willen steunen. Je onderhoudt contacten
met donateurs (vragen, informatieverzoeken, klachten)