Vacatures

MVC ’19 is met bijna 750 leden een verenigen die veel ambities heeft en daardoor veel
in beweging is. De vereniging richt zich op jong en oud vanuit Maasbree en omstreken.
Het samen gezellig en onder goede begeleiding sporten is voor ons het belangrijkste
binnen de vereniging. De verenging draait voor bijna 100% op vrijwilligers.

In onderstaand overzicht staan alle openstaande vacatures. Klik op de functie voor een meer gedetailleerde omschrijving en contact-informatie van de betreffende functie.

 
 
Functie Omschrijving
Hoofdtrainer

Voor het herenteam MVC’19 1, momenteel uitkomend in de 2e klasse Zuid E, zijn we voor het seizoen 2023/2024 op zoek naar een hoofdtrainer.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Werkt samen met, en stuurt zijn stafleden aan (assistent, keeperstrainer, leiders, medische staf)
 • Verzorgt tweemaal per week de trainingen van de selectie
 • Heeft de verantwoordelijkheid over de leiding van het 1e elftal op wedstrijddagen.
 • Steekt energie in het volgen van de jeugdteams.
 • Houdt zich specifiek op de hoogte van de kwaliteiten van de JO-19.
 • Zorgt samen met Trainer JO-19 en Technische Commissie voor het doorstromen van jeugdspelers.
 • Respecteert de normen en waarden van MVC’19 en draagt deze uit.
 • Werkt binnen het technisch beleid van MVC’19.
 • Rapporteert aan Technische Commissie

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een prettige werksfeer
 • Een passende vergoeding
 • Mogelijkheid tot eventuele vergoeding is bespreekbaar
Functie Omschrijving
Accomodatiebeheerder MVC’19 is op zoek naar een enthousiaste accomodatie beheerder voor de zaterdag.
Wil jij deel uitmaken van een geweldige club, werken met jongeren/jeugd en senioren die zeer enthousiast zijn om te (leren) voetballen en heb jij affiniteit met sport en in het bijzonder voetbal? Dan is deze functie echt iets voor jou!Wij zoeken gedreven en/of ervaren vrijwilliger(s) in de functie accommodatie/materiaal beheerder(s). Je bent zaterdags op de club voor het openen van de accommodatie en kleedlokalen, het uitgeven van de ballen en andere trainingsmaterialen en na afloop het sluiten van de accommodatie. Tevens help je mee met de voorbereidingen voor aanvang van een wedstrijd.Wat verwachten wij?

 

 • Affiniteit met sport, in het bijzonder voetbal
 • Een gemotiveerde en positieve houding.
 • Goed kunnen omgaan met mensen

Wat mag je van ons verwachten?

 • Werken in een goede en positieve voetbal omgeving
 • Werken met goede sportfaciliteiten
 • Mogelijkheid tot eventuele vergoeding is bespreekbaar
Functie Omschrijving
Secretaris – Lid Hoofdbestuur MVC’19 is op zoek naar een secretaris – Lid Hoofdbestuur.
De secretaris is onderdeel van het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.De taken van de secretaris bestaan uit:

 

 • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Beheerder van het e-mail account: secretaris@mvc19.nl
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws en verschillende commissies.
Lid hoofdbestuur

MVC’19 is op zoek naar een lid voor het hoofdbestuur.

Portefeuille: in onderling overleg met mede-commissieleden in te vullen. Denk hierbij aan focusgebieden als accommodatie, voetbalzaken (TC), vrijwilligers, G-voetbal, communicatie, kleding

Het hoofdbestuur bestaat bij volledige bezetting uit 7 personen. Het hoofdbestuur ondersteunt en adviseert het Dagelijks Bestuur bij het voorbereiden en uitwerken van besluiten.

Het gezochte HB-lid is onderdeel van het bestuur en denkt mee over alle voorkomende bestuurszaken, maar je hebt als focus gebied alles rondom jouw commissies en afdelingen.

Trainer VR1

Met ingang van het seizoen 2020-2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer voor de Vrouwen 1 van MVC’19. De Vrouwen1 spelen in de 4e klasse regio Zuid-II.

Trainer Vrouwen 1:

 • Is verantwoordelijk voor het selectiebeleid Vrouwen 1-2, in goede afstemming met trainer Vrouwen 2;
 • In het bezit van de vereiste KNVB licentie TC3;
 • Het verzorgen van wedstrijdgerichte trainingen (dinsdag en donderdagavond);
 • Positief coachen en begeleiden van de Vrouwen 1 op wedstrijddagen;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vrouwenvoetbal;
 • In het bezit van goede contactuele vaardigheden richting speelsters, leiders en andere trainers;
 • Betrouwbaar, enthousiast, betrokken, zelfverzekerd en ambitieus;
 • Heeft een natuurlijk overwicht op de spelersgroep;
 • Een trainer die past binnen de cultuur van onze vereniging;
 • Een goede samenwerking met andere dames- en jeugdteams en trainers.
Coördinator Zelfwerkzaamheid

Iedereen die onderdeel is van de vereniging MVC en geen vrijwilligersfunctie heeft, wordt geacht éénmaal per jaar deel te nemen aan een activiteit en zo toch zijn steentje bij te dragen aan de vrijwilligerscultuur. Dit heet de zelfwerkzaamheid. Wij zijn op zoek naar een of twee mensen die het leuk lijkt om de zelfwerkzaamheid bij MVC te coördineren. Je bent hierbij onderdeel van de vrijwilligerscommissie.

Je taken zullen bestaan uit:

 • Jaarlijks overzicht maken van alle kandidaten die in aanmerking komen voor zelfwerkzaamheid. (Uit de ledenadministratie)
 • Het maken van een planning per half jaar.
 • Het versturen van de planning naar de betrokkenen.
 • Beheer van de administratie hieromtrent.
Penningmeester (M/V)

MVC’19 is op zoek naar een penningmeester (M/V). De taken zijn onder andere:

 • Coördineren financieel beleid van de vereniging;
 • Bijwonen bestuursvergaderingen;
 • Rapporteren jaarcijfers en kwartaalcijfers en opstellen financieel jaarverslag;
 • Verantwoording afleggen richting kascommissie;
 • Rapporteren richting KNVB.
Organisator Pulse toernooi
 • Organiseren toernooi;
 • Indelen teams/wedstrijden;
 • Regelen prijzen;
 • Omroepen wedstrijden.
Coördinator jeugdteamfoto
 • Contact jeugdleiders;
 • Ontvangen en doorzetten teamfoto’s;
 • Contact website;
 • Contact fotograaf.
Organisator huldiging kampioenen
 • Uitreiken kampioensschaal tijdens laatste wedstrijd;
 • Organiseren huldiging kampioenen met receptie;
 • Zorgdragen voor foto’s;
 • Coórdinatie met webmaster.
Coördinator Pupil van de week
 • Contact jeugdleiders (JO7 t/m JO9);
 • Contact contactpersoon MVC’19 1;
 • Contact hoofdbestuur (bonnetjes verkoop);
 • Roulatieschema jeugdteams maken.
Coördinator jeugdkampen
 • Contact onderhouden organisatie jeugdkampen (F-kamp & D/E-kamp).
Coördinator scheidsrechters
 • Coördinator scheidsrechters niet aangewezen wedstrijden;
 • Onderhouden scheidsrechtersbestand;
 • Spelregelbewijs JO17-spelers;
 • Opstellen scheidsrechtersbeleid (geen prioriteit).
Ondersteuner jeugdcoördinator
 • Ondersteuning bieden aan jeugd coördinatoren / groepstrainers;
 • Indeling teams;
 • Werven en indelen jeugdleiders;
 • Aanspreekpunt over technische zaken.
Fondsen/ subsidie werver Naast inkomsten uit sponsoring, kantine en contributie zijn er voor sportverenigingen
ook andere manieren om geld te verdienen. De functie houdt in dat je actief gaat zoeken
naar subsidies en /of fondsen die MVC’19 willen steunen. Je onderhoudt contacten
met donateurs (vragen, informatieverzoeken, klachten)