Jaarvergadering

Verslag jaarvergadering MVC-veteranen 19-02-2016

 1. Opening

Voorzitter Guus van Deursen heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.

Er zijn 29 leden (van de 48) aanwezig; dit is 60 %:
Leon Winthaegen, Frans van den Kerkhof, Frank van Golstein Brouwers, Hay Maessen, Jan Wijnen, Matje Billekens, Peter Simons, Sjraar Peeters, Harry Smolders, Ton Hopman, Toon Maes, Jack Backus, Guus van Deursen, Ebie Eickes, Hay Leijsten, Paul Wijnen, Paul Cox, Ed Bartels, Ben Seelen, Marco Delissen, Johan Kessels, Twan Smits, Bart Hunnekens, Tim Cox, Thei van der Sterren, Ton van den Kerkhof, Wim Timmermans, Ramon Jacobs, Mark Henkens

Afgemeld (8) hebben zich:
Gé Noldus, Frits Timmermans, Wiel Moonen, Theo Cox, Jan Verhaegh, Chrit van der Sterren, Hay Hermkens, Jan Heuvelmans

Niet afgemeld (11) hebben zich:
Mat Nellen, Piet Creemers, Wien Hermans, Bas Wijnands, Gerard Beurskens, Pi Peters, Ton Duijf, Roy Joppen, George Vaessen, Harie Holthuysen, Twan Zeelen

 1. Notulen jaarvergadering 06-02-2015

Hierover waren er geen op- of aanmerkingen en is het verslag goedgekeurd.

 1. Verslag penningmeester

Ebie geeft tekst en uitleg over het financieel verslag. Er zit op dit moment iets minder in kas dan het vorig jaar, maar desalniettemin hebben we niets te klagen. Nieuw bij de uitgaven zijn de snacks na iedere thuiswedstrijd. Doelpuntengeld is inclusief wasgeld en rijkosten. Vooraf innen bij activiteiten doen we niet meer; dit levert teveel rompslomp op. Ook minder of geen bijdrage vragen bij de diverse activiteiten zoals deze jaarvergadering.

 1. Verslag kascommissie

Ed Bartels doet namens de commissie verslag. Ook dit jaar was alles weer prima in orde met dank aan de penningmeester. Aangezien Ed al geruime tijd lid is van de kascommissie wordt zijn plek ingenomen door Frank van Golstein Brouwers.

 1. Jaarverslag 2015

Hay Maessen leest op zijn eigen humoristische wijze het jaarverslag voor. Het verslag tref je als bijlage aan.

 1. Mededelingen vanuit het bestuur

Paul Wijnen legt na deze vergadering zijn functie als secretaris neer. Helaas meldt zich niemand aan als opvolger. Het bestuur blijft het een positieve ontwikkeling vinden als er jaarlijks nieuwe mensen toetreden. Dus wie zich geroepen voelt ………..
Actuele Lief en Leed-regeling: de aangepaste versie tref je als bijlage aan.
De aangepaste actuele ledenlijst tref je in de bijlage aan. 

 1. Nieuws vanuit de activiteitencommissie

Deze bestaat (nog steeds) uit Guus van Deursen, Hay Maessen, Mat Billekens en Bas Wijnands.
Het is ook afgelopen jaar zeer moeilijk gebleken om voldoende veteranen te mobiliseren om deel te nemen aan de activiteiten, ondanks de vele voorstellen op de vorige jaarvergadering (darten, kook/bak-workshop, bezoek aan een ludiek museum, bowlen, beugelen, schieten bij St. Martinus, Holland Casino, een excursie naar bedrijven of brouwerijen). Hieraan wordt aan toegevoegd het bezoeken van een voetbalwedstijd in de naaste omgeving of paintball. De BBQ blijft gehandhaafd maar dan wel op een zaterdag.
Nieuwe (eenvoudige) ideeën blijven van harte welkom.

 1. Voetbal- en kantinezaken (Harry Smolders)

Het zaalvoetbal bij Dynamic is dit jaar goed verlopen; beide keren waren er voldoende spelers.
Als je op 5 maart niet fit bent om aan het nieuwe seizoen te beginnen, meld je dan tijdig af bij Harry
We zullen tijdig richting Hinsbeck aan moeten geven of we deelnemen aan hun toernooi op zaterdag 2 juli. Uiterlijk 2 mei zal daarom geïnventariseerd worden welke spelers willen deelnemen. De insteek moet wel zijn dat we als veteranen dienen te gaan en niet met meer gastspelers dan eigen spelers
Potentiele nieuwe spelers: Gijs Driessen, Gerbrand Nagel en Tim Geurts. Hun wordt verzocht om zich te melden bij de voorzitter.

Antwoord op de vragen vanuit de kantinecommissie:

 • De kantine kleiner maken om het op die manier knusser en gezelliger te maken zal worden uitgeprobeerd
 • Het aanvangstijdstip van de thuiswedstrijden blijft 17.00 uur (12 stemden tegen een vroeger tijdstip en er waren maar 3 voorstanders om eerder te beginnen)
 • We houden in gedachten dat de mogelijkheid bestaat om een 20 liter vaatje te kopen, hoewel we hier niet echt de voordelen van inzien
 • We denken mee over de muziek die na onze wedstrijden wordt gedraaid.
 1. Rondvraag / mededelingen

Wim Timmermans:
Op 29-02 is er in de kantine een interessante lezing door Ed Janssen over hoe om te gaan met scheidsrechters. Aanmelden kan bij jim.korthagen@ziggo.nl.

Toon Maes:
Verzoek om na iedere wedstrijd tijdig bij hem de benodigde gegevens aan te leveren voor de boekhouding. Hij maakt hier zelf een format voor.

 1. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit Guus om 22.02 uur de vergadering die af en toe wat luidruchtig verliep. Het wordt tijd dat we weer in de wei kunnen en onze energie in de strijd kunnen gooien ! Er wordt overgegaan tot het betalen van de contributie (€ 20,00). Er wordt dit keer geen bijdrage gevraagd.
Er volgde nog een lang en gezellig samenzijn !

 

Paul Wijnen, secretaris
20-02-2016