Toernooien

In onderstaand toernooischema vind je in de loop van het seizoen een overzicht van alle toernooien waarvoor MVC’19 een uitnodiging heeft ontvangen. Dit schema wordt regelmatig bijgewerkt.

Toernooischema (update 12-05-24)

In dit toernooischema staat vermeld voor welke teams er op welke data toernooien zijn georganiseerd, met de door de desbetreffende vereniging aangegeven uiterste inschrijfdatum. Ben vooral op tijd om je aan te melden voor de toernooien, omdat deze snel vol kunnen zitten.

UITLEG:
Als je met je team wilt deelnemen aan één van de genoemde toernooien geef je dit door aan de jeugdafdelingnvia toernooi@mvc19.nl. De toernooicommissie verzorgt dan de inschrijving voor desbetreffend toernooi. Als de bevestiging en uiteindelijk ook het toernooischema bij MVC’19 binnenkomt (meestal pas enkele weken voor de toernooidatum), zal dit worden doorgegeven aan de leider van team dat zich heeft aangemeld. Je mag zelf bepalen aan hoeveel toernooien je met het team wilt deelnemen, maar voor de spelers is het altijd enorm leuk als ze na het seizoen nog kunnen deelnemen aan zeker 1 of 2 toernooien.

Als aan een toernooi kosten zijn verbonden, is vooraf nadrukkelijk toestemming nodig van het jeugdbestuur om hieraan te mogen deelnemen!

Deze lijst is helaas niet volledig. Mis je een toernooi in de lijst en wil je toch deelnemen, laat het dan vooral weten en geef  het door via toernooi@mvc19.nl.

Naast de toernooien, die zijn opgenomen in het toernooischema, worden ook diverse (internationale) toernooien georganiseerd door commerciële of vrijwilligersorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn www.euro-sportring.com of www.stolsvoetbal.nl of www.ballfreunde.com of www.youngtalentsgroup.com. Het is voor de jeugdteams van MVC’19 toegestaan om deel te nemen aan dit soort toernooien. De aan dit soort toernooien verbonden kosten zullen door de teams zelf moeten worden bekostigd. Dat geldt ook voor de transport- en verblijfskosten.


Let op: aanmelding gaat altijd via MVC’19. Je mag je dus niet zelf aanmelden.

De toernooicommissie

In de onderstaande overzichten staan, per leeftijdscategorie, de toernooien waarvoor de teams zich hebben ingeschreven en waarvan ook de bevestiging, dat het team mee kan doen, is ontvangen

Datum Toernooi JO19-1 JO19-2 JO17-1 JO17-2
15-jun-24
Datum Toernooi JO15-1 JO15-2 JO15-3
15-jun-24
Datum Toernooi JO13-1 JO13-2 JO13-3
30-dec-23 Wittenhorst
01-apr-24 NWC Asten
02-jun-24 Blerick
15-jun-24 Bieslo
Datum Toernooi JO12-1  JO12-2 JO11-1
20-mei-24 Sparta’18
08-jun-24 Maasbree
Datum Toernooi JO10-1 JO10-2 JO9-1 JO9-2 JO9-2
30-mrt-24 NWC Asten
20-mei-24 Sparta’18
09-jun-24 Maasbree
Datum Toernooi JO8-1 JO8-2 JO7
08-jun-24 Maasbree
09-jun-24 Maasbree