Zelfwerkzaamheid

Reglement zelfwerkzaamheid MVC'19

 • Alle spelende leden vanaf 16 jaar zijn bij MVC’19 verplicht één keer per jaar deel te nemen aan zelfwerkzaamheid.
 • Dit houdt in dat je ieder seizoen 4 uur vrijwilligerswerk verricht voor de vereniging.
 • – Kaderleden, steunende leden, pakketsponsoren en leden van de G-afdeling zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid.
 • Je wordt één keer per jaar ingedeeld en ontvangt een uitnodiging per e-mail minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit.
 • Je contactpersoon zal uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit telefonisch contact met je opnemen om zeker te stellen dat je de uitnodiging hebt ontvangen.
 • Mocht je op een ingedeelde datum niet kunnen, zul je zelf voor vervanging moeten zorgen of onderling ruilen. Dit dient altijd doorgegeven te worden aan je contactpersoon.
 • Leden kunnen zelfwerkzaamheid afkopen voor een bedrag van € 50,- aan het begin van ieder seizoen.
 • Dit bedrag zal dan samen met de contributie geïncasseerd worden, mits dit tijdig kenbaar gemaakt is bij de ledenadministratie.
 • Indien je ervoor kiest aan zelfwerkzaamheid deel te nemen en je komt niet opdagen bij de werkzaamheden, dan staat hier een boete van € 75,- tegenover. Je zult dat jaar dan niet meer ingedeeld worden.
 • Deze boete zal automatisch geïncasseerd worden net zoals dit al gedaan wordt met gele en rode kaarten.
 • Indelingen voor zelfwerkzaamheid worden per email verspreid onder de leden.

Hartelijk dank voor een positieve medewerking.

Vrijwilligerscommissie MVC’19