Privacy

Vrijwel onophoudelijk zal er op de website van MVC’19 nieuwe informatie geplaatst worden over allerlei activiteiten binnen vereniging. Bij het publiceren van al deze berichten kan het voorkomen en is het in sommige gevallen zelfs onvermijdelijk dat uw naam wordt genoemd of dat u op een door ons gebruikte foto staat. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij de redactie van deze site via het Contactformulier (Commissie Website).

Indien u op de website van MVC’19 informatie tegenkomt die volgens u onjuist is, of u ziet foutief gespelde namen of anderszins storende fouten, dan kunt u ons daarvan op de hoogte brengen middels het contactformulier. De redactie zal de fout z.s.m. herstellen.

Niets van deze site mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd en/of vereenvoudigd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Privacyverklaring AVG
Informatiebrief AVG aan leden