Sponsorcommissie

MVC’19 zoekt interessante partners die met sponsoring iets voor MVC’19 kunnen betekenen en vice versa! Want wij zijn de mening toegedaan dat MVC’19 voor een sponsor een interessante partner is. Onze website maakt u hopelijk duidelijk wat voor vereniging MVC’19 is. U zult merken dat het levendige voetbalbedrijf MVC’19 u veel te bieden heeft.

MVC’19 is een gezellige, goed georganiseerde vereniging, die met beleid op zoek is naar wegen om de sportieve en financiële ambities te realiseren. Een van die wegen is sponsoring en dan vanzelfsprekend sponsoring met een tweeledig doel: attractief voor zowel de sponsor als voor MVC’19.

Sponsorpakketten

MVC’19 biedt al langere tijd de mogelijkheid om via sponsoring de naamsbekendheid van bedrijven en/of producten te vergroten. Naast de gangbare sponsormogelijkheden als shirtreclame, reclameborden en advertenties kunt u bij MVC’19 ook kiezen voor diverse sponsorpakketten.

Hoofdsponsor      
Partnership voor  5 jaar

Verdere invulling i.o.m. sponsorcommissie

Shirtsponsor elftal 1e en 2e team
Reclamebord zuil
Reclamebord veld
Advertentieruimte publicaties en tv-scherm in kantine extra groot

Vermelding:

  • op de website
  • kleine zuil ingang
  • in het programmablad
  • als sponsor wedstrijdballen


Alle
Deelname sponsordag
  Briljant-plus-sponsor Briljantsponsor Goudsponsor
Partnership  5 jaar 5 jaar 5 jaar
Shirtsponsor elftal 1) 1)  
Shirtsponsor elftal  of reclamebord zuil 1) 1)  
Reclamebord veld 1) ●1) 2)
Advertentieruimte publicaties en tv-scherm in kantine groot groot middelgroot
Vermelding      
– op de website
– kleine zuile ingang  
– in het programmablad
– als sponsor wedstrijdbal 2x 1x 1x
– op de seizoenskaart
Deelname sponsordag
  Verdere invulling i.o.m. sponsorcommissie    

1) Keuze uit drie mogelijkheden te maken i.o.m. sponsorcommissie.

2) Een dubbelzijdig bedrukt bord behoort tot de mogelijkheden.

Overige mogelijkheden

Andere vormen van sponsoring geschieden in overleg met sponsorcommissie.

Waarschijnlijk is het u bekend, dat de sportverenigingen het vandaag de dag niet gemakkelijk hebben. Het geld dat door de sponsors wordt geschonken, is dan ook niet meer weg te denken uit de begroting van een voetbalvereniging. Door als maar stijgende kosten worden sponsorrelaties ook steeds belangrijker voor een sportvereniging. Zonder deze financiële bijdrage van onze sponsoren zou het voetballen voor onze leden onbetaalbaar worden. Hiervoor dank aan onze sponsoren.

Commissie sponsoring

  Wouter Derichs Voorzitter en communicatie 06 10015032  
  Wiel Moonen Acquisitie 06 40993447
  Hay Maessen Acquisitie 06 24454910
  Wiet Crienen Secretariaat en administratie 06 42679183

Contact opnemen met een van de commissieleden kan via het contactformulier.