Jaarverslag

Jaarverslag MVC’19 – Veteranen 2015….

Ook in 2015 begon het jaar met de Nieuwjaarsreceptie in de MVC’19 kantine.
De veteranen Hay Maessen, 50 jaar en Jan Verhaegh 40 jaar lid, werden in het bijzijn van vele veteranen en andere genodigden gehuldigd en in de bloemetjes gezet.
De jaarvergadering werd dit jaar minder bezocht als vorig jaar. 21 leden van de 46 waren aanwezig, zou dit een voorbode zijn voor de rest van de bijeenkomsten dit jaar????
Aan het spelersfront was enige beweging te bespeuren. Na mijn oproep van vorig jaar eindelijk actie! Na de zomerstop konden we 3 nieuwe gezichten ontdekken in de gelederen van de veteranen. Twee daarvan… Mark en Twan kwamen uit de zestiger jaren en een exemplaar jazeker…..Ramon was zelfs uit het tijdperk van  na Hotel Californië, ECHTE verjonging dus! Als deze stijgende lijn doorgezet wordt, zijn we ECHT aan het verjongen of niet soms??? Een paar oude getrouwen hingen hun kicks aan de wilgen, ook dat doet de gemiddelde leeftijd dalen. Gaat daardoor de snelheid in het team ook met sprongen omhoog???  We zullen het zien in de nabije toekomst. Op het afscheid van de oudjes komen we later nog terug !

We speelden dit jaar 29 wedstrijden, waarvan er 14 werden gewonnen, 9 maal werden verloren en 6 maal werd gelijkgespeeld. Het doelsaldo is dit jaar  94 – 72, positief dus. Tegen over vorig jaar, veel meer doelpunten en minder tegengoals. De achterhoede zit alweer rond de 70 goals tegen en als je het verloop van de laatste 5 jaar ziet, dan kun je er vergif of iets anders op innemen, dat het komend jaar ook weer 70 tegengoals zijn, of zou Ramon zijn jeugdig elan in de strijd werpen en…  HET TIJ KUNNEN KEREN        …hoop doet leven!!!!!
Aanvallend is MVC’19 een makkie voor elke tegenstander. Twee man voorzien van een echte “mandekker” en de angel  is uit de ploeg. Misschien zelfs nog simpeler: 2 man op “Leon “en MVC’19 is verslagen. Gelukkig dat onze “Don Leon“ zoveel conditie heeft dat de tegenstanders na een half uur met de tong op de versleten zolen lopen, want onze Don schoot er dit jaar maar liefst 42 stuks binnen de palen! Om deze tactiek van mandekkers te voorkomen, zijn onze scouts op zoek naar dartelende bliksemafleiders in de voorhoede van de Veteranen. Dit mag een paar centen kosten, heeft de penningmeester al laten doorschijnen!!!!

De topscoorderslijst van DIT jaar;

 1. Leon Winthagen          42 goals
 2. Bart Hunnekens          16 goals
 3. Twan Smits                   8 goals
 4. Pi Peters                       7 goals
 5. Ed Bartels                     4 goals
 6. Tim Cox                        4 goals

Dan in de lagere, maar zeker niet mindere regionen; De mannen met 1 of 2 doelpunten, die vooral van belang zijn om  het eigen zelfvertrouwen en/of de beleving van die dag  naar een ongekend hoogtepunt te stuwen.
Dit zijn ze  met 2 goals;  Wien Hermans, Wouter Derichs, Roy Joppen, en jawel hoor..Theo Cox
Dan de klanten met 1 goal achter hun naam; Jeroen van Bers, Paul Wijnen, Joe Wijnen, Levi Dekker, en ook dit jaar weer  — Ton Hopman .
Er waren dit jaar geen tegenstanders die bereid waren hun eigen doelman te verrassen, dus alles was “eigen fabricaat” zoals dat tegenwoordig vaak gezegd wordt.

2015 was voor de veteranen een bewogen jaar door enkele onverwachte gebeurtenissen. Allereerst het overlijden van oud-veteraan Thei Smits. Zijn enthousiasme en humor zullen we missen langs de lijn. Thei….bedankt voor alles! Verder het afscheid van Toon Maes in Hinsbeck. Toon werd na afloop door de organisatie van het toernooi gehuldigd voor meer dan 25 jaar “enthousiasme “  en ´inzet “ zowel op het veld ….als op de dansvloer! De huldiging werd in Maasbree op 26 september nog dunnetjes overgedaan en werd toen gecombineerd met het “” afscheid  op de groene grasmat “ van Ton van de Kerkhof. Beide heren hebben aangegeven in de veteranen een blijvende rol te willen vervullen en schuiven in de ledenlijst alleen maar een paar vakjes op, waarvoor onze dank!

Enkele losstaande wapenfeiten over 2015;

 • In Hinsbeck werden we 6e na een jaar afwezigheid!
 • Het Peel en Maas toernooi werd afgesloten met een 8e plaats.Tegen een van onze meest gevreesde tegenstander….Helden wisten we in 2015,  9 keer te scoren, met ook 9 tegendoelpunten in 3 wedstrijden….Dus Kiet  gespeeld!! Toch Prima gedaan mannen.
 • We verloren in november wel van BAARLO  –foutje of verdiend  ??????
 • Een ander opvallend wapenfeit was op het einde van het jaar, de wedstrijd tegen Venlose Boys.
 • Met Paul Cox als scheidsrechter wisten zowel Theo… als Tim Cox te scoren, Theo zelfs 2 keer! Zou hier van  “matchfixing” sprake kunnen zijn????
 • Door het bestuur en leiders wordt dit nog verder onderzocht!!!!

De aktiviteitencommissie is er dit jaar weer niet in geslaagd om de leden zodanig te porren, dat ze acte de préséance gaven bij de gemaakte plannen. Het koppeltoernooi van de beugelclub was nog een redelijk succes te noemen in Januari, maar voor de nieuwe uitgave in November was minder animo. Zou de bal TOCH te zwaar zijn voor de voetballers? Zelfs lichtere ballen, zoals Jeu de Boelle  ballen bleken niet in trek, want er waren bijna GEEN opgaves.
De BBQ was weer zoals vanouds “gezellig dus “!!!  Het MVC’19 vat was lekker, maar “veel te groot “, want de veteranen kregen de bonnen niet op! Zou ook het drankvermogen gelijke tred gaan houden met de beweeglijkheid op het veld??? Dat zou  “een te  grote domper “ zijn voor de kantinebaas bij MVC’19.
Als laatste actie de kaartavond bij de Pool. Na enig misverstand over de datum kon hij toch op 29 december doorgaan. Met slechts 29 deelnemers …24 mannen en 5 meadjes, was het toch een super gezellige avond. Dat onze penningmeester Ebie meer in zijn mars  heeft dan gegoochel met geld, bewees hij deze keer achter en onder de groene tafel …waarvan acte!!

Over heel 2015 zijn de volgende conclusies te trekken;

 • De scouts moeten NOG harder werken om de toekomst verder te waarborgen.
 • De leden moeten actiever zijn OP en vooral LANGS het veld
 • De veteranenmaedjes houden zich steeds meer afzijdig
 • De aktiviteitencommissie zoekt creatieve ideeën.

Genoeg stof om in 2016 over na te denken en de schouders eronder te zetten!!!

Last but not least……bedanken we de volgende mensen voor hun aanwezigheid en verdiensten voor de veteranen van MVC’19;

 • Alle gastspelers
 • Harry….voor het programma
 • Leiders, scheids- en grensrechters
 • Nel…voor de altijd weer frisse tenues
 • Annie en Sjraar van de Poolbar, voor de hartelijke ontvangst
 • Toon…..voor de perfecte boekhouding
 • Onze trouwe supporters voor hun aanwezigheid

Met hulp en inzet van iedereen binnen de veteranen maken we van 2016 weer een sportief en gezellig jaar.

Hay Maessen….19 februari 2016