Lief & Leed Regeling

Lief & leed-regeling MVC’19-veteranen

Op 13 maart 2007 hebben Frank van Golstein Brouwers, Frits Timmermans en Ebie Eickes een voorstel uitgewerkt m.b.t. een “Lief en leed”-regeling voor de MVC’19-veteranen. Dit voorstel is in de jaarvergadering 2008 goedgekeurd. Tijdens de jaarvergadering 2010 zijn de punten 8 en 9 gepresenteerd en door de vergadering aangenomen (middels stemmen).
Op de vergadering van 01-02-2013 zijn de bedragen bij punt 2 en 3 vastgesteld en is punt 10 toegevoegd.

Laatste wijziging op de jaarvergadering van 19-02-2016.

De afspraken:
 1. De regeling dat iemand die 50 jaar wordt € 100,- krijgt wordt afgeschaft.
 2. Het is geen verplichting dat iemand die 50 wordt ook een feestje geeft. Geeft hij wel een feestje dan wel een vat bier, dan zal er door de veteranen die komen een gepaste bijdrage van € 10,00 per veteraan en € 5,00 per maedje worden gedaan. Dit geld zal dus niet uit de veteranenkas komen.
 3. Het hierboven staande geldt ook voor een huwelijksfeest, een 25-jarig huwelijksfeest of als die er al zijn een 50-jarig huwelijksfeest.
  Bijdrage is dan € 15,00 per veteraan en € 10,00 per maedje.
 4. Ziekte van speler en/of zijn partner. Het bestuur dient te worden ingelicht (er op te worden geattendeerd door de betreffende personen). Het bestuur onderneemt dan actie (afhankelijk van) middels een bloemetje of andere attentie (ter waarde van tussen de € 12,50 en € 15,-).
 5. Overlijden van lid: plaatsing van advertentie en bloemstuk.
 6. Overlijden partner of kinderen: bloemstuk. Overlijden van een voormalig erelid: bloemstuk.
 7. Bestuur neemt eindbeslissing bij twijfel.
 8. 70+ regeling; Veteranen die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, mogen vanaf het eerstvolgende speeljaar de keuze maken of ze wel of geen “goalengeld” betalen.
  Jaarlijkse contributie en de bijdrage bij deelname aan activiteiten zijn wel verschuldigd.
 9. Het stoppen van een lid met een bijzondere functie binnen de veteranen (bijv. scheidsrechter) honoreren we met een attentie ter waarde van € 25,-
 10. Geboorte van een kind: een attentie tussen de € 12,50 en € 15,00.
Het bestuur, 19-02-2016