G-voetbal: algemene informatie

G-voetbal & MVC’19

Of je nu een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt of niet, iedereen kan voetballen! MVC’19 heeft al sinds seizoen 1994-1995 G-elftallen. Gelukkig worden er bij steeds meer voetbalverenigingen G-elftallen in het leven geroepen en wordt er op de verschillende niveaus G-voetbal gespeeld.  G-voetbal is gewoon geweldig, of je nu zelf speelt of supporter bent. Voetballen met een beperking kan al sinds seizoen 1994-1995 toen MVC’19 het G-voetbal een plek gaf binnen de vereniging, maar ook in de gemeente Maasbree. Gehandicaptenvoetbal is geweldig: om zelf te doen of om er supporter van te zijn. Dat voetballen allang geen jongenssport meer is, blijkt ook uit de samenstelling  van verschillende MVC’19 G-elftallen. Net als in de andere competities worden er thuis- en uitwedstrijden gespeeld, wordt er gewonnen maar soms ook verloren. Het belangrijkst blijft natuurlijk het plezier in het voetballen.

Als het gaat om G-voetbal stemt MVC´19 haar beleid en haar activiteiten af op de integratie en een grotere toegankelijkheid van gehandicapten uit de gemeente Maasbree en omgeving tot het verenigingsleven. Een intensieve begeleiding is belangrijk voor de G-voetballers. Aan dit aspect wordt daarom ook veel aandacht besteed, onder ander door de leiders van de G-teams. Zij hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met ouders en begeleiders van de spelers. Daarnaast woont de leiding regelmatig informatieavonden bij, die georganiseerd worden door de MEE-organisatie. MEE helpt bij vragen op gebied van wonen, sociale voorzieningen, opvoeding, vrije tijd en vervoer. Omdat de G-voetballers via het lidmaatschap van MVC´19 ook automatisch lid van zijn van de KNVB, kunnen ze, nagenoeg zonder beperkingen, aanspraak maken op de verzekering van de KNVB. Dit geldt zowel voor deelname aan wedstrijden en toernooien als voor deelname aan kennismakingsactiviteiten.


Filmpje van: René Brünken (www.rbcc.nl)

Wat is G-voetbal?

Het kader waarbinnen het G-voetbal plaatsvindt, valt onder de verantwoordelijkheid van de KNVB en maakt binnen de totale organisatie deel uit van het beleid op gebied van voetbalontwikkeling. Doelstelling hierbij is daar waar mogelijk en wenselijk het G-voetbal binnen de K.N.V.B.-verenigingen te integreren. Veel discussie is er over wie wel en wie niet mee mogen doen aan het G-voetbal. Iemand heet verstandelijk gehandicapt te zijn als zijn/haar IQ twee standaarddeviaties onder het gemiddelde ligt. Anders gezegd: G-voetbal is geschikt voor mensen bij wie beweging en beleving soms volgens iets ander lijnen verlopen. Zij volgen speciaal onderwijs (MLK), wonen in aangepaste woonvoorzieningen en werken in/maken gebruik van speciale werkvoorzieningen/dagbesteding.

3 niveaus

In het G-voetbal worden er door de KNVB drie niveaugroepen onderscheiden waarbij niveau A het hoogste niveau is (licht mentaal, sociaal, psychisch of motorisch gehandicapten). De G-elftallen van MVC’19 spelen allemaal op het laagste niveau, C.

Niveau A

De spelers

 • hebben volledig besef van de regels
 • kunnen goed samenspelen en beschikken over een goede algemene lichamelijke conditie
 • kunnen de wedstrijddruk aan
 • beschikken over goede technische basisvaardigheden en spelinzicht

Niveau B

De spelers

 • spelen met aangepaste regels. De moeilijkste regels licht vereenvoudigd.
 • kunnen redelijk goed samenspelen en beschikken over een redelijke conditie
 • kunnen spanning verwerken
 • beschikken over behoorlijke technische vaardigheden

Niveau C

 • Buitenspel bestaat niet
 • Er mag worden ingegooid maar ook ingerold
 • Er mag onbeperkt worden gewisseld bij de achterlijn
 • Bij een wissel gaat het spel gewoon door
 • Bij spelhervattingen geld altijd een directe vrije trap

In het G-voetbal wordt gespeeld met 1 keeper en 7 (of meer) veldspelers. De wedstrijden, met een speeltijd van twee maal 30 minuten met daartussen 10 minuten rust, worden afgewerkt op een aangepast veld. De doelen (2 bij 5 meter) staan op de zestienmeterlijn die tevens als achterlijn fungeert. De bal waarmee gespeeld wordt, heeft maat 5. Behalve deze wijzigingen, zijn er ook een aantal bestaande spelregels aangepast.

 • Er wordt gespeeld met aangepaste, vereenvoudigde regels.
 • De scheidsrechters hebben een begeleidende rol.
 • De andere criteria worden minder uitdrukkelijk opgevolgd.
 • Gele en rode kaarten worden niet gegeven.