Opgave F Kamp

Opgave F-kamp

Eigen bijdrage

Opgeven voor het F-kamp kan t/m 8 mei 2016. Voor de deelname wordt een bijdrage van € 7,50 p.p. voor de F-jeugd en € 5,- voor de Mini-F gevraagd. Deze eigen bijdrage dient u uiterlijk 8 mei 2016 overgemaakt te hebben op rekeningnummer NL20RABO0131094904, ten name van MVC’19 en onder vermelding van F-kamp, de voor- en achternaam van uw zoon/dochter en het team waarin hij of zij speelt. Na betaling van de bijdrage is de opgave definitief.

Bijzonderheden

Indien er bijzonderheden over uw kind te melden zijn (medicijngebruik, allergieën, dieet, eetgewoonten, …), geef dit dan aan op het opgaveformulier zodat wij er rekening mee kunnen houden! Ook indien er spelers zijn die thuis blijven slapen, a.u.b. vermelden (dit geldt natuurlijk niet voor de mini-F, want voor hen eindigt het kamp zaterdagavond al).