Opgave

Opgave D/E-kamp 2014

Eigen bijdrage

Opgeven voor het D/E-kamp kan t/m 30 mei. Voor de deelname wordt een bijdrage van €27,50 p.p. gevraagd. De overige kosten zijn voor rekening van MVC’19.

Dit bedrag dient u uiterlijk 6 juni 2015 overgemaakt te hebben op rekeningnummer NL20RABO0131094904, ten name van MVC’19 onder vermelding van de voor- en achternaam van uw zoon/dochter en het team waarin hij of zij speelt. Na betaling van de bijdrage is de opgave definitief.

Bijzonderheden

Indien er bijzonderheden over uw kind te melden zijn (medicijngebruik, allergieën, dieet, eetgewoonten, …), geef dit dan aan op het opgaveformulier zodat wij er rekening mee kunnen houden!