Algemene Ledenvergadering 25 november

Beste leden van MVC’19,

 

Bij deze de definitieve uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2022 (ALV).

Hierbij zijn zowel onze leden als de ouders van onze leden onder 18 jaar welkom.

De agenda is als volgt:

– Opening

– Notulen ALV 2021 en extra ALV 2022

– Jaaroverzicht MVC’19 seizoen 2021-2022 incl. TOP O-12

– Financiën 2021-2022 incl. begroting 2022-2023 en verslag kascommissie

– Toekomst MVC’19

– Voordracht nieuwe voorzitter: de heer Ron Albers

– Uitbrengen stem*

– Rondvraag

 

* De heer Joris Geurts is herkiesbaar. De heer Ron Albers wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.

We hopen je te zien op vrijdag 25 november om 20.00 uur in de kantine.

Wij waarderen de betrokkenheid van onze leden en hopen daarom dat veel leden hun stem laten horen. Tot ziens op de vergadering.

 

Afmeldingen kunnen doorgegeven worden via hoofdbestuur@mvc19.nl.

 

 

Bestuur MVC’19

Leave a Reply