Algemene Ledenvergadering: Vrijdag 21 januari

Beste leden en meelezende ouders,

Eerder ontving je via e-mail een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 november.
Door de corona-maatregelen waren we genoodzaakt om deze vergadering te verplaatsen naar vrijdag 21 januari. We hebben toen aangegeven dat indien de vergadering niet fysiek kan plaatsvinden, er een online vergadering gehouden wordt. Dit is nu het geval. Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt dus online plaats

Voor deze onlinevergadering maken we gebruik van het programma teams.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naaraanmeldenmvc19@gmail.com
Graag je naam doorgeven en aangegeven dat je wilt deelnemen. Uiterlijk donderdag 20 januari ontvang je dan een link om in te loggen met daarbij verdere uitleg.

De agenda is als volgt:

– opening en mededelingen
– notulenALV2020
– jaaroverzicht seizoen 2020-2021 inclusief de financiële realisatie
– begroting seizoen 2021-2022
– thema’s seizoen 2021-2022
– bestuurlijke situatie*
– uitbrengen stem
– rondvraag

* voorzitter Wim Timmermans is aftredend en niet meer herkiesbaar. Johan Janssen wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester.
We hopen je online terug te zien op vrijdag 21 januari om 20.00.

Het is belangrijk dat veel leden hun stem laten horen. Tot ziens op de vergadering.

ALV: vrijdag 21 januari 2022
Start: 20.00 uur
Locatie: online
aanmelden via
aanmeldenmvc19@gmail.com

 

Namens het bestuur,

Wim Timmermans

Leave a Reply