MVC’19 werkt met ClubCollect

Contributie en boetes innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we per direct samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen.

Wat gaat er veranderen?

MVC’19 gaat ClubCollect gefaseerd invoeren. We beginnen per direct met het incasseren van boetes.Indien de test positief is, gaan we met ingang van komend seizoen ook de contributie via ClubCollect verwerken.

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie en boetes innen makkelijker gaat. Ieder lid ontvangt een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op http://www.clubcollect.com/nl/members Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester of onze ledenadministratie altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn, aarzel niet om contact op te nemen.

 

Leave a Reply