Groot onderhoud velden

Het seizoen is afgelopen en het groot onderhoud is vanaf 18 juni weer van start gegaan.

De sportvelden worden allemaal hersteld en opnieuw ingezaaid. Tijdens het onderhoud zijn de sportvelden erg kwetsbaar en kunnen door ongeoorloofd gebruik heel snel beschadigen.
Als de sportvelden zijn geprepareerd moeten ze voldoende rust krijgen om goed te kunnen herstellen met als resultaat dat aan het begin van het seizoen de sportvelden er weer tip top bij liggen.

De afgelopen dagen zijn er spelers van onze jeugdafdeling gesignaleerd op de velden, terwijl het sportpark was gesloten.

We willen iedereen dringend erop attenderen dat er niet mag worden gevoetbald totdat er weer gestart wordt met de trainingen. Als er toch spelers zijn die de velden betreden volgt een waarschuwing en een gesprek met de speler en zijn/haar ouders. De speler loopt het risico voor een tijd geschorst te worden.

Hopelijk is een schorsing niet nodig maar we willen wel met nadruk erop attenderen dat er sancties volgen bij het overtreden van de regels.

Laten we er samen voor zorgen dat de velden de rust krijgen die ze verdienen, zodat we ook komend seizoen weer kunnen genieten van mooie groene sportvelden.

 

Hoofdbestuur
Commissie Accommodatiebeheer
Jeugdcommissie

Leave a Reply