Hoera Kindercentra realiseert natuurspeelplek bij MVC’19

Al vele jaren zijn MVC’19 en Hoera Kindercentra nauw met elkaar verbonden. We kennen Hoera o.a. als trouwe en gewaardeerde sponsor, als naamgever van ons jaarlijkse G-toernooi en als medegebruiker van ons clubhuis t.b.v. buitenschoolse opvang.

Rond de vorige zomer heeft Hoera de wens kenbaar gemaakt graag een natuurspeelplek te realiseren op de Driesprong. Eén van de aanwezige regenwaterinfiltratiebekkens werd hiervoor als zeer geschikt bevonden.

De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden onderzocht, er is een ontwerp gemaakt en zijn de nodige contacten gelegd met o.m. de gemeente Peel en Maas en omwonenden.

En inmiddels een klein jaar verder gaat het er dan ook daadwerkelijk van komen. Op zondag 2 juni j.l. tijdens het HOERA G-toernooi, hebben MVC’19 en HOERA hiertoe een overeenkomst getekend.

De natuurspeelplek zal op korte termijn door hoveniersbedrijf Herman Vaessen worden aangelegd. Daarbij hoort, om veiligheidsredenen, ook een hekwerk met afsluitbare toegangspoort. De natuurspeelplek is -in overleg- te gebruiken door de jeugd MVC’19. Leuke toevoeging bij b.v. toekomstige jeugdkampen of op andere momenten. Uiteraard dient er wel altijd toezicht aanwezig te zijn.

Leave a Reply