Informatie ingelaste ALV 6 juli 20.00 uur

Beste leden,

Zoals toegelicht in de aankondiging van de ingelaste algemene ledenvergadering wordt er van MVC’19 een uitspraak verwacht over de medewerking van MVC’19 aan de realisatie van een mogelijke nieuwe sporthal op het sportpark van MVC’19. Dit tegen de achtergrond van een sportieve omgeving. Het bestuur hecht er waarde aan, de stem van zoveel mogelijk leden hierin mee te nemen.

Via de volgende link is meer informatie te vinden over agendapunt sporthal: http://mvc19.nl/wp-content/uploads/2022/07/Informatiemap-ingelaste-algemene-ledenvergadering-6-juli-2022.pdf 

We hopen van zoveel mogelijk leden hun stem te horen a.s. woensdag 6 juli om 20.00 uur in de kantine van MVC’19.

Hieronder meer informatie over stemgerechtigheid bij een algemene ledenvergadering:

Leave a Reply