MVC’19 benoemt Pierre Houben, Jac Gubbels, Theo Cox en postuum Henk van Ninhuys tot erelid

Afgelopen zaterdag, vooraf aan de nieuwjaarsreceptie, heeft het bestuur van MVC’19 vier van haar leden tot erelid benoemd. 

 In het bijzijn van zijn vrouw en kinderen werd postuum Henk van Ninhuys tot erelid benoemd vanwege zijn jarenlange brede inzet binnen de vereniging.  

Ook zijn maatjes binnen de vereniging, Pierre Houben en Jac Gubbels, werden in het bijzijn van hun echtgenotes benoemd. Samen hebben ze de afgelopen 20 jaar de club vorm gegeven en zijn er diverse initiatieven ontstaan. Hierdoor konden het G-voetbal; het damesvoetbal en de jeugdafdeling zich beter ontplooien. Daarnaast liepen deze drie leden altijd alle gaten dicht en zorgden dat er geen losse eindjes binnen de club waren. Pierre en Jac zijn nog altijd volop actief binnen de vereniging en blijven deze rol vervullen. 

Het vierde benoemde erelid is Theo Cox. Hij heeft, na vele jaren diverse taken te hebben ondernomen, als voorzitter de club vorm gegeven na de privatisering in 2004. Theo heeft met het toenmalige bestuur een organisatie neergezet gebaseerd op het werken met commissie en de inzet van veel vrijwilligers.  Een organisatie die voor veel andere clubs als voorbeeld heeft gediend en nu 13 jaar later nog steeds op deze wijze voortreffelijk functioneert.

De vers benoemde ereleden gaven aan verrast en trots te zijn op deze erkenning. Zij danken alle vrijwilligers om hen heen waarmee ze al die jaren prettig samenwerken. 

Foto’s van de jubilarissen en ereleden vind je hier:  http://mvc19.nl/portfolio/nieuwjaarsreceptie-2018/

Namens het bestuur,

Wim Timmermans

Voorzitter MVC’19

 

Leave a Reply