Onderhoud velden

Hierbij een herhaalde maar dringende oproep aan iedereen om buiten de competitiewedstrijden niet op de velden te voetballen.

Onlangs is er groot onderhoud gepleegd aan de velden, maar afgelopen vrijdag en 2e pinksterdag vonden sommige personen het toch nodig om buiten de openingstijden over de afrastering te klimmen en op het pas ingezaaide veld te voetballen. Niet voor het eerst en catastrofaal voor de velden.

Buiten het kostenaspect en het feit dat onze velden toch al veel te lijden hebben van het intensieve gebruik, ontmoedigt dit onze donderdagmorgengroep behoorlijk. Zij zien hun harde werken “beloond” door personen die denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. “Een voetbalveld is toch immers bedoeld om altijd te kunnen voetballen, niet waar?“ Nee dus!

Natuurlijk willen we meedenken over een mogelijkheid om het sportpark beter te benutten, en langer open te stellen om te kunnen voetballen op het multiveldje. Maar niet ten koste van onze leden die in het weekend en op trainingsavonden van de velden gebruik willen maken. Om goede velden te garanderen aan het begin van volgend seizoen, is het enorm belangrijk dat er in deze periode niet op de velden wordt gevoetbald.

Hierbij nogmaals een dringende oproep aan:

Onze jeugdleden: Voetbal niet op de velden. De velden zijn alleen bedoeld voor competitiewedstrijden en trainingen. En, blijf van het sportpark weg, indien de poort niet is geopend.

De ouders van onze jeugdleden: Help ons hierbij. Spreek je kinderen aan op hun gedrag en wijs ze erop dat te intensief gebruik van de velden leidt tot hoge extra kosten en veel irritatie bij de vrijwilligers.

Iedereen: Wees alert op verkeerd gebruik van de velden en kinderen die buiten de openingstijden toch op het sportpark zijn. Spreek ze daar op aan!

We hebben een sportpark waar we zo trots op zijn. Laten we dat zo houden!

 

Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply