Open brief aan ouders (deel 2)

Net voor de zomervakantie heb ik in een open brief aan ouders van onze jeugdleden (zie http://mvc19.nl/open-brief-aan-ouders/) mijn zorg geuit over de relatie van (in dit geval) MVC’19 en diezelfde ouders. De reacties die er op volgde via facebook en op straat liepen uiteen van je slaat de hamer op zijn kop en herkenbaar verhaal tot het is een maatschappelijk probleem en het is toch de hobby van mijn zoon. Daarbij waren vooral van leiders, wildvreemden (actief bij andere verenigingen) en ouders die al actief waren die reageerden. En eigenlijk nauwelijks een reactie van een niet-actieve ouder.

 

Voor mij was de brief vooral een manier om een traject in te zetten en in contact te komen met ouders, want ik wil me niet neerleggen bij iets wat als maatschappelijk probleem wordt gezien. Als jeugdvoorzitter wil ik zorgen dat wekelijks 300 jeugdspelers op en rond het veld met plezier kunnen trainen en voetballen en daarbij heb ik ook de ouders nodig.

 

Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe voetbalseizoen 2017-2018 en heb ik al enkele zaken geconstateerd:

  • ouders die zich spontaan melden om als leider dan wel op zaterdagmorgen in de kantine een vrijwillige bijdrage te leveren;
  • 25 ouders die aanwezig waren op de ouderavond afgelopen dinsdag en daarmee zorgden voor een geslaagde bijeenkomst.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. In de brief heb ik ook een oproep gedaan voor het oprichten van een groepje ouders die samen met mij / jeugdcommissie wil kijken

  • hoe we het beste ouders kunnen bereiken / hoe we het beste met ouders kunnen communiceren;
  • hoe we kunnen zorgen dat ouders van jeugdleden als vrijwilliger aan de slag gaan bij MVC’19.

Inmiddels hebben zich vier ouders gemeld en gezamenlijk hebben we een brainstormsessie gepland op woensdag 4 oktober van 20.00u-21.30u in de kantine van MVC’19. Dit is een mooi groepje om te beginnen, maar we kunnen nog enkele ouders gebruiken die ideeën hebben over de genoemde thema’s en/of met ons willen brainstormen.

 

Wil je reageren op deze of vorige open brief of wil je ook mee brainstormen, dan stuur een mail naar jeugdcommissie@mvc19.nl.

 

alvast dank en we houden u op de hoogte!

 

Paul Cox

voorzitter jeugdcommissie

Leave a Reply