Open brief aan ouders

van de jeugdvoorzitter.

 

 

Al vanaf de E-tjes ben ik lid van MVC’19 (met een heel korte tussenstop) en al geruime tijd vrijwilliger; bij de overstap van de A-jeugd naar de senioren werd ik automatisch leider. Aan het begin van het voorbije seizoen heb ik het voorzitterschap van de jeugdcommissie (jc) op me genomen en zijn we met een redelijke nieuwe frisse club gestart. Samen met leden van de technische commissie (tc) incl. nieuwe jeugdcoördinator hebben we veel werk verzet. Ondanks alle goede bedoelingen ten spijt was het een jaar met vallen en opstaan, waarin ook wel wat mis ging, maar ook positieve zaken zijn ontwikkeld (denk aan het nieuwe jeugdbeleidsplan). Bij deze wil ik nogmaals alle trainers en leiders en de leden van jc en tc bedanken die er voor gezorgd hebben dat de jeugd van MVC’19 het afgelopen seizoen met plezier heeft kunnen voetballen.

We hebben gemerkt dat we binnen MVC’19 en zeker ook binnen de jeugdafdeling met een te  kleine groep hard aan de kar moeten trekken. Het is niet langer vanzelfsprekend dat we voldoende leiders en trainers hebben…zie teamindeling op www.mvc19.nl. En het aantal leden/ouders die voor een langere periode vrijwilliger willen zijn, neemt af….. gelukkig ook VELE UITZONDERINGEN.

 

Ik spreek mijn zorg uit en wil dit graag met enkele voorbeelden verduidelijken:

  • Informatieavond voor ouders : afgelast wegens te weinig animo;
  • Kantine zaterdagmorgen: een te kleine groep van ouders die bereid zijn om ieder 2x per jaar te helpen;
  • Oproep jeugdcommissie voor nieuwe leden: geen enkele reactie van ouders.

Daarnaast lijkt het er op dat ouders vergeten dat voetbal een teamsport is:

  • Te veel en te late afmeldingen (of zelfs soms niet afmelden), waardoor de leiders geconfronteerd worden met een tekort aan spelers;
  • Teamindelingen zijn klaar (moeten enkel nog gepubliceerd worden) en ouders melden alsnog hun zoon of dochter af als lid van de voetbalclub.

 

Als voorzitter (tevens ouder, maar dus ook vrijwilliger) van de jeugdcommissie frustreert dit en ik zie dezelfde frustraties bij al die leden en ouders die dag in dag uit hun vrije uren voor MVC’19 inzetten om de jeugd (uw kind) te laten voetballen. Naar mijn mening zijn ouders een onderdeel van MVC en nodig om voor de toekomst de jeugdafdeling op een optimale manier vorm te kunnen blijven geven. MVC’19 is geen kinderopvang waar je kind aan de poort kan worden afgegeven, ook geen bedrijf waar professionals alles regelen. Nee MVC’19 is een grote voetbalfamilie van zo ong. 750 leden, waarvan leiders, spelers, maar ook de ouders en supporters onderdeel van uitmaken en alles wordt gedaan door enthousiaste broodnodige vrijwilligers.

 

Graag wil ik na de zomervakantie eens met een aantal ouders rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we de betrokkenheid van ouders kunnen vergroten, dit om te voorkomen dat de al actieve  vrijwilligers juist het bijltje er bij neergooien.

 

Wil je met mij ( en met jc) het gesprek aangaan en/of wil je reageren op deze ‘noodkreet/oproep’, stuur een reactie naar jeugdcommissie@mvc19.nl. Je krijgt altijd reactie.

 

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe en zie iedereen graag gezond terug bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen.

 

Paul Cox
(voorzitter jeugdcommissie)

Leave a Reply