Oud-voorzitter Jan Boots overleden

Op 28 februari ontvingen wij het droevige bericht dat ons lid, oud-voorzitter en erelid, Jan Boots overleden is.

 

Jan was van 1992 tot en met 2004 voorzitter van onze club. Dit was in de periode dat ons sportpark nog aan de Molenstraat lag. Hij heeft als voorzitter en tevens als grote kartrekker de overgang naar het huidige sportpark “De driesprong” in goede banen geleid. Vele uren heeft hij met de gemeente doorgebracht om voor MVC’19 het beste uit de onderhandelingen te halen. Vooral was hij scherp op de belangen van de jeugdige spelers, zeker als het om hun veiligheid ging.

Ook na zijn voorzitterschap stelde hij zich zeer belangstellend op om te waken over de zaken die hij toen zo zorgvuldig tot stand heeft gebracht. Door zijn inzet spelen we nog steeds op een sportpark dat met recht een van de mooiste uit de regio genoem
d wordt.

Naast de verhuizing van het sportpark was Jan nauw betrokken bij alle activiteiten binnen de club. Het G-voetbal, dat onder zijn voorzitterschap ontstaan is, heeft hij altijd een bijzonder warm hart toegedragen. Hij werd na zijn voorzitterschap als erelid benoemd waar hij met recht trots op was.

 

De laatste jaren is Jan als vast lid van onze donderdagmorgengroep een van de vormgevers geweest van de fotocollages in de kantine en de gang bij de kleedruimten. Daarnaast was hij druk in de weer met het archief. Naast een nieuwe ordening van stapels papieren informatie heeft hij veel belangrijke zaken gedigitaliseerd.

 

Zijn warmte en belangstelling voor iedereen binnen de club en zijn grote betrokkenheid zullen we gaan missen.

 

We wensen zijn familie veel sterkte toe en bedanken Jan voor alles wat hij voor de club betekend heeft.

 

Wim Timmermans

Voorzitter MVC’19

 

Leave a Reply