Ouderbijeenkomst 14 september

Beste ouder/verzorger van een MVC’19-lid,

 

Het nieuwe voetbalseizoen is weer gestart en vele jonge en oudere MVC’19-leden hebben de schoenen aangetrokken om weer wekelijks een balletje te trappen. Dit is dan ook het moment om ons jaarlijkse ouderavond te houden en wel op

woensdag 14 september 2016 om 20.00u in de kantine van MVC’19.

 

Deze avond is voor alle ouders van kinderen die nieuw lid zijn, maar ouders van jeugdleden die al langer tegen een balletje trappen zijn van harte welkom.

 

Op deze avond zullen Coen Peeters en Paul Cox namens de jeugdcommissie u een kijkje geven in de keuken van MVC’19. Aan orde komen o.a.

  • MVC’19 hoe georganiseerd
  • Wat betekent lid zijn van MVC’19
  • Wat mogen we verwachten van ouders en wat mogen ouders van MVC’19 verwachten / ouderbetrokkenheid

Natuurlijk is er ook voldoende mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Aan het eind kunnen we, indien gewenst, even een rondje maken door de kantine en kleedlokalen en over het sportterrein.

 

Deelname is niet verplicht, maar we hopen desondanks op een grote opkomst omdat ouders ook voor MVC’19 zeer belangrijk zijn en we graag de ouder/verzorger achter ons lid willen leren kennen.

 

Om enigszins een idee te hebben, hoeveel ouders/verzorgers er komen, verzoeken we u zich aan te melden uiterlijk op zondag 11 september a.s.. Dan weten we hoeveel koffie/thee/stoelen we klaar moeten zetten.

 

Aanmelding uiterlijk 11 september a.s. via jeugdcommissie@mvc19.nl.

Vermeld uw naam/namen maar ook de naam van uw kind en het team waarin hij/zij is ingedeeld en vul als onderwerp in: ouderavond MVC’19.

 

We wensen iedereen een mooie bijeenkomst toe.

 

Namens de jeugdcommissie van MVC’19

 

Paul Cox (voorzitter)

Coen Peeters (lid; met name belast met normen en waarden en ouderbetrokkenheid)

Leave a Reply