Spiegelsessie werven en binden van vrijwilligers

Op maandagavond 25 april is in de kantine van MVC’19 een zogenaamde spiegelsessie gehouden over het werven en binden van vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst, die is voorbereid door een kernteam, zijn 45 personen uit alle geledingen van de vereniging aanwezig. De avond staat onder leiding van Fons van de Logt, die een ruime ervaring heeft met het begeleiden van verenigingen met vraagstukken op het vlak van het invulling geven.

Tijdens het eerste gedeelte van de avond  wordt de film ‘back tot basics’ gepresenteerd. Tijdens deze film wordt duidelijk gemaakt, dat de hedendaagse vereniging een totaal andere vereniging is dan vereniging van direct na de oprichting. Stond in 1919 bij de toenmalige leden het voetballen centraal bij de leden van tegenwoordig kan een veelheid aan motieven de reden zijn om te lid te worden. Iemand is lid om bijvoorbeeld zijn vriendengroep of om gezond te sporten of vanwege de gezelligheid in de kantine. Het informele aspect is in de loop der jaren ook binnen MVC’19 een steeds grotere rol gaan spelen. En met name dit informele aspect bepaalt steeds meer de kracht van een vereniging. Het informele aspect gaat over de cultuur binnen de vereniging. In de loop der jaren is de cultuur binnen de vereniging steeds meer een kritische succesfactor geworden.


Na de film worden de 45 aanwezigen verdeeld in over 7 tafels en krijgen deze tafels de opdracht om op interactieve wijze te discussiëren over actuele vragen binnen de vereniging. De eerste vraag betreft het benoemen van kernwaarden. Elk lid dient in één enkel woord te benoemen wat voor haar of voor hem kernwaarden binnen MVC’19 zijn.

Na de vraag over de kernwaarden gaat de discussie over de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Wat voor soort vereniging wil MVC’19 zijn? Welke zaken gaan goed binnen MVC’19, maar ook welke dingen gaan moeizaam binnen onze vereniging? Wat de zaken betreft, die stroef verlopen dient ook aangegeven te worden op welke wijze veranderingen zijn door te voeren.

Als laatste vraag komt de toekomst van MVC’19aan de orde. Wat voor vereniging wil een lid, dat MVC’19 is? Welke punten zijn belangrijk en dienen beslist gehandhaafd te blijven, maar ook met welke punten moet absoluut gestopt worden?

Tijdens het discussiëren over de 3 bovenvermelde vragen vermeldt elke tafel de bevindingen op een flipover.  Vervolgens vindt een plenaire terugkoppeling plaats waarbij elke tafel een toelichting geeft op hun flipover. Fons van de Logt stelt hierbij ter verdieping ook vragen aan degenen, die per tafel de presentatie verzorgen.

Na de presentaties wordt het vervolgtraject besproken. Op vrijdag 13 mei komt het kernteam bijen en vindt een nadere analyse  plaats van de presentaties van de tafels. De nadruk zal dan komen te liggen op het benoemen van de kernwaarden, die voor de leden van MVC’19 van toepassing zijn en welke doelstellingen bij deze kernwaarden horen. Om deze doelstellingen te realiseren is het de bedoeling om te komen tot concrete actiepunten.

Leave a Reply