Start training jeugd t/m 12 jaar

Beste leden,

Zoals dinsdag 21 april bekend is gemaakt door het RIVM mogen kinderen tot met 12 jaar weer ongehinderd sporten.

Aan de hand van de landelijke richtlijnen is onderstaande werkwijze opgesteld. Ook de gemeente Peel Maas is bezig aan het opstellen van kaders waar de verenigingen zich aan dienen te houden. Mocht dit botsen met onderstaande dan maken we hierin nog aanpassingen.

 • Vanaf 5 mei a.s. gaan we weer trainingen aanbieden voor kinderen t/m 12 jaar (dit zijn ook de kinderen die weer samen aan het basisonderwijs gaan deelnemen).
 • We beperken ons in eerste instantie tot de eigen leden.
 • Er worden (voorlopig) geen trainingen aangeboden voor kinderen tussen 13 en 18 jaar. Als dit wijzigt, melden we dit. Kinderen van deze leeftijd zijn ook niet welkom op het sportpark tenzij ze een rol als trainer of leider hebben.
 • Voor trainers en spelers geldt de volgende hoofdregel: Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt : Blijf thuis.
 • Er zal maximaal met 20 kinderen per groep getraind (combineren van trainingen van team zijn niet mogelijk als aan deze regel niet kan worden voldaan). Er dienen voldoende begeleiders te zijn. Per 10 kinderen 1 begeleider en begeleiders houden 1,5 m afstand tot elkaar en proberen op 1,5 m afstand van de kinderen te blijven.
 • Er worden geen aparte keeperstrainingen aangeboden. Keepers trainen gewoon met het team mee.
 • De trainingen worden ingepland op vaste tijden (zodra de indeling bekend is zullen we deze met jullie delen). Buiten deze tijden is het sportpark gesloten.
 • Ouders, vrienden en overige familieleden zijn niet toegestaan op het sportpark.

Indien mogelijk de kinderen op eigen gelegenheid naar het sportpark laten komen.

 • Ouders die hun kind hebben afgezet worden verzocht meteen weer te gaan en niet samen blijven staan kletsen.
 • Kinderen worden bij de poort ontvangen en begeleid door de trainer.
 • De kantine en kleedlokalen blijven gesloten (neem je eigen drinkbidon met water mee). Toiletbezoek mogelijk in kantine. Enkel in noodgevallen.
 • De Velden 2 en 3 mogen gebruikt worden van 16 t/m16 meterlijnen (de doelgebieden niet).
 • Leiders dienen gebruikte materialen van doeltjes / pionnen na de training te reinigen met desinfecterende producten. MVC’19 zal hier voordragen. Deze desinfecterende materialen zullen in het ballenhok aanwezig zijn. Na gebruik (reinigen doeltjes / pionnen) materialen terug naar ballenhok brengen.
 • Bij niet voldoen aan bovenstaande regels zullen trainingen beëindigd worden.

Deze werkwijze willen we voorlopig hanteren. We blijven in overleg met de gemeente en andere sportverenigingen en als er redenen zijn om zaken te wijzigen, dan melden we dit!

De leiders zullen de spelers nog benaderen over de training en te inventariseren wie er aanwezig is.

We zijn blij dat we deze kinderen weer trainingen kunnen aanbieden voor deze kinderen.

 

Groet en blijf gezond,

Jeugdafdeling MVC’19

Leave a Reply