Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering 2016

Vrijdag 18 november is de algemene Ledenvergadering van MVC’19 gehouden. 53 leden waren aanwezig om mee te praten en te discussiëren over de visie en toekomst van de vereniging. Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op een vergadering die weliswaar te lang duurde, maar die erg interactief was. Veel goede inbreng van onze leden.

Voor wat betreft de samenstelling van het hoofdbestuur zijn wij blij om te kunnen vermelden dat Anne Ploegman en Ralf Knubben unaniem zijn gekozen tot bestuurslid. Wim Timmermans, Peter van Diepe en Jim Korthagen zijn herkozen voor een periode van drie jaar.

Daarnaast is de conclusie dat we een financieel redelijk gezonde vereniging zijn met nog voldoende uitdagingen naar de toekomst.

Ter voorbereiding van de Algemene ledenvergadering 2016 was een enquête verstuurd. De resultaten werden gedeeld en besproken in de vergadering. Zeker de discussie over de balans tussen prestatief en recreatief voetbal was interessant. Het hoofdbestuur en de verschillende commissie zullen met de reacties aan de slag gaan.

Positief was dat er 195 reacties zijn binnen gekomen op de vragenlijst. Dat was boven verwachting en uiteraard zijn we daar als bestuur blij mee. Daarnaast viel op dat heel veel leden de moeite hebben genomen om aanvullende opmerkingen bij de verschillende antwoorden te vermelden. In veel gevallen volledig tegengestelde opmerkingen, maar dat is prima. We denken immers niet allemaal over alles hetzelfde.

Zeker over de kantine kwamen veel tips, adviezen en soms kritische opmerkingen. Zoals jullie eerder al in een nieuwsbericht hebben kunnen lezen, gaan we daarmee direct aan de slag. Wij hopen hier gedurende de winterstop een aantal zaken aangepast te hebben.

Gemiddeld wordt onze vereniging door de leden met een 8 gewaardeerd. Dat is een mooi rapportcijfer! Wij hopen dat we hieruit de conclusie kunnen trekken dat de leden van MVC’19 het naar hun zin hebben binnen de vereniging, ongeacht de verbeterpunten waar we met zijn allen aan moeten werken.

De resultaten worden in de verschillende commissies besproken en we komen in de loop van het seizoen met een terugkoppeling op de verschillende onderwerpen.

Klik hier voor een overzicht van de antwoorden uit de enquête. Dit document betreft alleen de eindresultaten van de antwoorden. De vermelde reacties en toelichtingen zijn niet in dit document opgenomen.

Het jaarverslag is te downloaden via de rubriek documenten op de website. De notulen van de vergadering en de gebruikte PowerPoint presentatie komen later dit jaar op de website.

 

Àuteur: Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply