Maatregelen Corona virus (Update 24032020)

Laatste mededeling hoofdbestuur over sluiting sportpark / hervatting van trainingen en wedstrijden:

Er heerste gisteren nog veel onduidelijkheid over de nieuwe maatregelen om het Corona virus te beteugelen in relatie tot sport. Op basis van algemene uitingen hebben wij de conclusie getrokken over het verlengen van de termijn dat ons sportpark gesloten zou zijn en er geen trainingen en wedstrijden mogelijk zijn. Wij waren wat voorbarig in onze communicatie.

Hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben voor we nader informeren over de datum per wanneer er weer gesport kan worden op De Driesprong. Tot die datum blijft het park gesloten. Het ministerie van sportzaken bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven. Het advies loopt tot en met 6 april a.s. en niet tot 1 juni a.s. zoals gisteren te lezen was. Wij wachten af welke nieuwe berichten er komen vanuit de overheid.ย  Is er nieuws, dan zullen wij ons weer melden. Wellicht wordt het eerder, wellicht wordt het dus later dan 1 juni a.s. alvorens we weer kunnen trainen en sporten op ons sportpark.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Leave a Reply