Update ruilmiddag COOP Voetbalplaatjes

De COOP spaaractie van de voetbalplaatjes was een groot succes en is per 31 december beëindigd.

Zowel COOP als MVC’19 wil iedereen in de gelegenheid stellen om alsnog het album compleet te krijgen. Daarom is er een ruilmiddag georganiseerd in de kantine van MVC’19. Woensdag 11 januari van 14.00 tot 18.00.

Hierbij nog een oproep aan iedereen die zijn boek compleet heeft, maar nog dubbele plaatjes heeft:

We zouden het op prijs stellen als je die overbodige plaatjes inlevert bij Jac Gubbels Heierveldlaan 29. Wij gebruiken die voor de G-spelers die niet woonachtig zijn in Maasbree, en hierdoor niet hebben kunnen sparen. Of voor anderen die het album nog niet compleet hebben.

Voor alle leden die met een foto in het boek staan ligt er woensdag ook een foto op A5 formaat klaar in de kantine. Dat is dus nog een extra reden om maar deze ruilmiddag te komen op 11 januari.

Sponsorcommissie MVC’19

Leave a Reply