Werkwijze indeling jeugdteams seizoen 2020-2021

 

Als jeugdopleiding MVC’19 hebben we besloten om zoveel mogelijk dezelfde werkwijze te hanteren voor de teamindeling als de afgelopen jaren (zie https://mvc19.nl/fundament).

Nieuwe jeugdspelers kunnen zich nog aanmelden via de website tot 1 juni, ze kunnen dan nog ingedeeld worden bij een team!

Om een goede basis te hebben voor de teamindeling te maken is het belangrijk om alle informatie beschikbaar te hebben,

hiervoor gaan we als volgt te werk:

 • De trainers en leiders van alle jeugdteams krijgen een overzicht, waarin informatie over de spelers wordt ingevuld (POP). Deze gegevens worden individueel per e-mail aangeleverd bij de TC.
 • De groepstrainers JO8 t/m JO19 vullen de rol van de technische commissie (TC) aan en maken een eerste optie van de nieuwe teamindelingen.
 • De TC zal een totaaloverzicht maken voor de teamindeling en deze nogmaals met de groepstrainers bespreken.
 • De teamindeling zal uiteindelijk nog gedeeld worden met alle trainers en leiders om eventuele ‘kleine’ wijzigingen aan te passen.
 • Tijdspad:
  • 20 april ontvangen alle trainers en leiders een overzicht (POP) met de spelers van hun team. Elke staflid vult zelf een formulier in. De spelers worden nog telefonisch benaderd door de trainers en leiders of ze wel of niet lid blijven van MVC’19.
  • 1 mei moeten de overzichten met de informatie zijn ingeleverd bij de TC.
  • Op 29 mei zal de TC met een voorstel van de teamindeling komen, deze zal gedeeld en besproken worden met de trainers en leiders van de jeugdafdeling.
  • 19 juni wordt de teamindeling op de website gepubliceerd.
  • Tot 26 juni is het mogelijk voor ouders en spelers om per e-mail een gesprek aan te vragen over de teamindeling.

Let op: hoe deze gesprekken gevoerd zullen gaan worden is mede afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM t.z.t.

*Het streven is om hierbij ook zoveel mogelijk de trainers/leiders voor het seizoen 2020-2021 al duidelijk te hebben.

Wij denken dat dit, gezien de situatie met de Corona-crisis, een werkbare procedure is die aan alle belanghebbende de mogelijkheid geeft om de benodigde informatie aan te leveren, om zo een goed teamindeling te maken.

Technisch commissie jeugd MVC’19

Leave a Reply