MVC’19. Bericht vanuit het bestuur.  

Corona Update

Het is stil op het park van MVC’19. Het Corona virus houdt ons in haar greep. Dat wil niet zeggen dat wij als bestuur stil zitten. We zijn al druk bezig met het volgend seizoen, maar ook het hier en het nu houdt ons bezig. Het leek ons goed om jullie te informeren over een aantal zaken.

Gezondheid

Gezondheid is en blijft het belangrijkste. De gemeente Peel en Maas is zwaar getroffen door de huidige situatie. We wensen alle leden die in meer of mindere mate in hun gezins-, familie- of kennissenkring geconfronteerd worden met dit virus veel sterkte toe. Blijf sterk en gezond en steun je dierbaren waar mogelijk!

Sportieve consequenties

We hebben allemaal kunnen lezen dat voetballen er voorlopig nog niet in zit. Met spanning kijken we uit naar berichten over de dag waarop we weer de wei in mogen, mogen trainen of op kamp mogen. De belangrijkste sportieve consequenties op en rij:

  • Sportpark blijft gesloten.

Ons sportpark zal voorlopig gesloten blijven, in ieder geval tot en met 28 april. Daarna?? Geen idee. Hopelijk kunnen we met zijn allen daarna de draad weer snel  oppakken.

  • Einde competitie amateurvoetbal

De KNVB heeft besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dit geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

  • Kampen

In hoeverre de organisatie van de kampen JO 8/9 en JO 10/13 door kan gaan, is afhankelijk van de vraag of en in hoeverre de maatregelen die zijn afgekondigd tot 1 juni a.s. worden gehandhaafd.

  • Onderhoud van het park

Wij bekijken op dit moment om het onderhoud van de velden nog niet op te starten zodat we, als het RIVM het toe staat, weer te mogen sporten niet gehinderd worden in de te organiseren activiteiten. Daarbij merken we wel op dat onderhoud niet voor een hele lange periode uitgesteld kan worden. Dat zou namelijk de hervatting voor het nieuwe voetbalseizoen en de organisatie van het Top O12  toernooi weer in de weg zitten.

Financiële consequenties voor MVC’19

De financiële consequenties van de crisis zijn niet gering. Denk hierbij met name aan het mislopen van kantine-inkomsten, terwijl de vaste uitgaven die we als sportvereniging hebben gewoon doorlopen. Ook hadden we het sportpark beschikbaar gesteld voor een extern evenement om extra inkomsten te genereren. Dit evenement is eveneens afgelast. We weten nog niet in hoeverre de huidige situatie invloed gaat hebben op de sponsorcontracten voor de komende jaren. Tot dusver blijven de sponsors ons trouw, maar bij een aantal van onze sponsoren zijn het natuurlijk ook moeilijke tijden.

De overheid heeft meerdere regelingen in het leven geroepen op basis waarvan ook MVC’19 (deels) gecompenseerd wordt in deze moeilijke periode. We doen er alles aan zoveel mogelijk gebruik te maken van deze regelingen.

Ledencontributie

De KNVB heeft vanuit veel clubs vragen ontvangen  over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. De vaste kosten voor de club (zoals die er zijn bijvoorbeeld voor de kantine, onderhoud van de velden, afdrachten aan de bond) lopen namelijk ook gewoon door. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging al dan niet open is of activiteiten organiseert. Sporten is samen winnen en verliezen en ook samen de lusten en de lasten dragen.

Het bestuur van MVC’19 heeft daarom besloten dat er geen teruggave of verrekening van contributiegelden zal plaatsvinden. Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit!

Compensatie

Gelukkig wordt er vanuit gemeenten, KNVB, NOC/NSF meegedacht over enigerlei vorm van compensatie naar verenigingen toe. Het zal echter een druppel op een gloeiende plaat zijn. Gelukkig zijn wij een gezonde vereniging en hebben we in de afgelopen jaren een reserve opgebouwd. Daar moeten we echter zuinig op zijn en met de grootste zorg mee omgaan. Allemaal met het oog op de continuïteit van MVC’19 en in het belang van onze leden!

Hoe nu verder?

Wat gebeurt er na 28 april? Niemand die het weet, al verwachten we niet in mei al iets te kunnen doen. Maar in juni? Wie weet. We gaan zien wat allemaal mogelijk is in de 1,5 meter samenleving of het (voorlopige) nieuwe normaal.

Zou het zo zijn dat in juni het sportpark weer open kan, dan willen we zeker ons best doen om voor onze leden nog leuke voetbalactiviteiten te organiseren. Daar hebben we dan natuurlijk wel ook onze leden zelf voor nodig, dat gaat niet vanzelf. Maar we hebben in de afgelopen jaren laten zien dat we daar sterk in zijn. MVC´19 heeft veel trouwe en enthousiaste leden. Dat maakt de club zo mooi en dat zorgt ervoor dat wij erin geloven dat we er met zijn allen weer staan, zodra het kan!

Voor veel gestelde vragen over voetbal en het Corona virus zie: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

Opmerkingen, vragen of ideeën? Aarzel niet om een mail te sturen aan secretariaat@mvc19.nl.

Stay Safe!

Bestuur MVC’19

Leave a Reply