Brief vanuit het hoofdbestuur

Onderstaande brief is van het hoofbestuur gericht aan onze leden:

Downloaden: Brief vrijwillige korting contributie MVC’19 seizoen 2021-2022

 

Maasbree, 28 april 2021

Beste leden, vrijwilligers en familie van MVC’19,

Allereerst hopen en wensen wij als bestuur van de MVC’19 dat het goed gaat met jullie allemaal.
We hopen dat iedereen gezond is en blijft.

In deze spannende tijd doet de overheid terecht een beroep op ons allen, om solidair te zijn. Binnen
de sport en de Maasbreese samenleving zien we ook dat er grote bereidheid is om de negatieve
gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen.

Het gevoel dat we gebonden zijn aan regels en maatregelen voelt onnatuurlijk en beneemt ons
allemaal een bepaalde vrijheid. Maar het zijn regels en maatregelen die uiteindelijk nodig zijn om
met elkaar het ‘gewone leventje’ weer op te kunnen pakken.

Middels dit schrijven willen we jullie informeren over wat dit allemaal voor MVC’19 betekent en de
maatregelen die wij zullen moeten nemen om als vereniging financieel gezond te blijven. In de
afgelopen periode hebben wij achter de schermen diverse scenario’s bekeken en zijn
er verschillende vragen op ons afgekomen.

Onze jaarlijkse begroting is opgebouwd op drie fundamentele inkomsten: contributie, sponsoring en
kantine-inkomsten Naast de contributie en sponsoring staan verder alle inkomsten op dit
moment stil. Voornamelijk de derving van de kantineomzet raakt MVC’19 hard.

We maken gebruik van mogelijkheden tot tegemoetkoming die zijn open gesteld vanuit het rijk. Dit
zal echter het gemis aan inkomsten niet goed maken.

Binnen MVC’19 is er sprake van diverse vaste lasten. Het betalen van de huur van de velden, het
onderhoud aan ons complex, energie, gas en de aanschaf van bijvoorbeeld ballen en ander
trainingsmateriaal.

Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en hebben we de afgelopen jaren een mooie
basis gelegd en kunnen we dus tegen een stootje.

Contributie
Door het wegvallen van een groot deel van onze inkomsten is doorbetaling van de contributie
essentieel. We hadden deze contributie bij de start van het seizoen, vlak voor de tweede coronagolf,
geïnd voor het seizoen 2020-2021 zoals jullie van ons gewend zijn.

We beseffen ons ook dat er diverse groepen zijn die weinig hebben kunnen sporten. Om deze groep
tegemoet te komen geven we onze spelende leden uit onderstaande teams de mogelijkheid het
volgende seizoen gebruik te maken van een korting. De korting is afhankelijk van de afdeling waarin
je dit jaar bent ingedeeld en varieert tussen de €27 en €50.

Indien je dit seizoen (2020-2021) voetbalt in de afdeling senioren heren, senioren dames of JO-19
dan kom je het komende seizoen in aanmerking voor een korting. Bij het G-voetbal is de korting,
vanwege gespreide betaling, dit seizoen al toegepast. Wil je gebruik maken van dit recht, stuur dan,
voor 1 juli 2021, bijgevoegd formulier ondertekend naar rloekie@cs.com waarin je naast je naam
aangeeft dat je in aanmerking wilt komen voor korting. Deze wordt dan automatisch verrekend.
Een klein gebaar maakt echter een groot verschil.

Hoewel er nog volop getraind wordt en er nog onderlinge toernooitjes plaatsvinden, hopen we straks
weer iedereen te ontmoeten in het nieuwe seizoen.

Blijf allemaal gezond en zorg goed voor elkaar.

Wim Timmermans
Voorzitter MVC’19

Ja, ik wil gebruik maken van de korting contributie seizoen 2021-2022.
Naam:………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Team seizoen 2020-2021:……………………………..……………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Handtekening:

Leave a Reply