De ouder-infoavond van woensdag 28 juni a.s. GAAT NIET DOOR

Afgelopen seizoen zijn we gestart met een redelijke nieuwe jeugdcommissie en technische commissie. Samen met de technisch jeugdcoördinator Peter Peeters is gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan. Hier hebben diverse jeugdleiders aan meegewerkt. Nu na een seizoen, en al in voorbereiding op het nieuwe seizoen, was het naar onze mening tijd om ook de ouders te laten zien waar we mee bezig zijn…daarom een infoavond

Van tevoren wisten we dat we niet alle ouders/verzorgers van de 297 spelers/speelsters zouden mogen verwelkomen, maar ondanks persoonlijke uitnodigingen (2x), bericht facebook en website heeft zich nog geen 5% aangemeld; dit was zo ong. het percentage wat minimaal aanwezig zou moeten zijn om het door te laten gaan, zo was vooraf bepaald. Daarom de afgelasting.

We kunnen niet anders zeggen dat dit voor ons een grote teleurstelling is. Vele vrijwilligers zetten zich wekelijks en sommige bijna dagelijks in om de jeugd van Maasbree met plezier te laten voetballen. We vinden het belangrijk om de ouders te informeren waar we met de leiders (waaronder veel actieve ouders) mee bezig zijn. Het gaat tenslotte om hun kinderen.

Spijtig genoeg hebben we de ouders niet enthousiast gekregen om te komen luisteren, want voor het goed functioneren van de jeugdafdeling hebben we ook hen nodig. MVC’19 is immers niet alleen de leiders en spelers, maar ook alle supporters en zeker ook de OUDERS!

We willen de ouders die zich hebben aangemeld nogmaals bedanken voor hun getoonde interesse. Aankomende donderdag zullen we tijdens het overleg van de  jeugdcommissie bekijken of we aan het begin van het nieuwe seizoen nogmaals een poging wagen en een ouderavond houden.

Tot slot wensen we alle jeugdspelers, -leiders en al hun ouders en familieleden een fantastische zomervakantie toe en kom heelhuids terug.

 

Voor reactie of vragen: jeugdcommissie@mvc19.nl!

 

Namens de jeugdcoördinator, technische commissie en jeugdcommissie

Paul Cox (voorzitter jeugdcommissie)

 

p.s. a.s. vrijdagavond komt de teamindeling op de website….er staan helaas nog voldoende vacatures open…!!!

Leave a Reply