Evaluatie van de spiegelsessie

Op vrijdagavond 13 mei zijn de 17 leden van het kernteam bijeengekomen om de presentaties van  de spiegelsessie op 25 april verder te bespreken. Tijdens de spiegelsessie lag de nadruk op de volgende 3 hoofdthema’s:
A Wat zijn de kernwaarden van MVC’19
B Wat gaat binnen MVC’19 goed en wat gaat niet goed binnen MVC’19
C Wat zijn voor de toekomst belangrijke speerpunten binnen MVC’19
Deze 3 hoofdthema’s zijn  tijdens de spiegelsessie door de diverse werkgroepen op een flipover verder uitgewerkt.

A
Suggesties die bij het benoemen van de kernwaarden naar voren komen zijn onder meer :
– Saamhorigheid
– Dorpsgevoel
– Waarden en normen

B
Bij het benoemen van soepel lopende punten komen onder meer naar voren :
– Donderdagmorgen Groep
– Top D
– Coördinatie jeugd
Als zaken die stroef lopen zijn onder meer genoemd :
– Te klein bestuur
– Te weinig velden
– Communicatie

C
Mogelijke speerpunten voor de toekomst zijn :
– Jeugdopleiding
– Sociale omgeving voor het dorp
– Financieel gezonde vereniging

Tijdens de evaluatieavond op 13 mei is het kernteam in een drietal groepen verdeeld en elke groep gaat een bepaald hoofdthema verder uitwerken. Op de volgende 2 data vindt een verdere vervolg plaats:
– woensdag 22-06 de input van de 3 werkgroepen van een hoofdthema wordt verder besproken en
uitgewerkt tot concrete actiepunten
– woensdag 13-07 met de deelnemers van de spiegelsessie een verdere terugkoppeling maken en concrete acties en doelen uitzetten.

 

Leave a Reply