Even voorstellen; Vertrouwenspersoon Ton Hopman

MVC’19 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus (helaas) ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat de betreffende persoon zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een iemand terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

Een aantal jaren geleden heeft het hoofdbestuur besloten om een vertrouwenspersoon bij MVC’19 aan te stellen. Dat was toen Francien Jaspers. Sinds enige tijd heb ik het stokje van haar overgenomen.

Even kort iets over mezelf: Met ons gezin zijn we in 1998 in Maasbree komen wonen. Mede vanwege mijn werk bij zorgorganisatie Daelzicht (o.a. Savelberg in Koningslust). Ik heb me toendertijd bij de veteranen aangemeld en ben nog steeds actief lid. Verder maak ik deel uit van de vrijwilligerscommissie. In mijn werk heb ik langere tijd naast mijn hoofdfunctie ook de taak als klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon  vervuld. Ik ben 65 jaar.

Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij met mij als de vertrouwenspersoon van MVC’19 contact opnemen. Als  vertrouwenspersoon heb ik de volgende taken:
Luisteren naar de klacht of het probleem;
Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Je kunt me altijd persoonlijk aanspreken, mailen (ton.hopman@xs4all.nl) of bellen (06-18484797)

Ton Hopman, vertrouwenspersoon MVC’19.

Leave a Reply