Huishoudelijk reglement en gedragscode

Beste MVC’ ers,

het hoofdbestuur wil middels deze weg bekend maken dat op 3 november 2021 de aangepaste gedragscode van MVC’19 is vastgesteld.
Wij gaan er van uit dat alle MVC’ers hier van kennis nemen en hier ook naar handelen.

Verder willen wij middels deze weg het aangepaste Huishoudelijk Regelement publiceren.
Dit reglement zal op 26 november ter vaststelling worden aangeboden aan de Algemene Ledevergadering.

Klik op de link hieronder om  het document in te zien:

Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply