In memoriam: Huub Sijben

In memoriam

Afgelopen weekend hebben we vernomen dat Huub Sijben tezamen met zijn vrouw Truus is komen te overlijden.

Huub was jaren jeugdleider, een gewaardeerd lid van mvc’19 die al 17 jaar deel uit maakte van de Donderdag Morgen Ploeg.

In deze 17 jaar heeft Huub veel vrienden gemaakt. Ondanks zijn ziekte was Huub nog geregeld op onze accommodatie te vinden.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!

Hoofdbestuur MVC‘19

Leave a Reply