Jeugdcommissie zoekt met spoed!

De jeugdcommissie zoek met spoed:

 

  1. Wedstrijdsecretaris
  2. Jeugdcommissielid
  3. Notulist

 

De jeugdcommissie is een commissie welke zorgt voor de directe randvoorwaarden gekoppeld aan de jeugd van MVC’19, dit met uitzondering van de technische zaken die bij een jeugd-technische commissie zijn ondergebracht.  Denk aan bv. zorgen voor de wedstrijdschema’s, contacten met andere verenigingen, nevenactiviteiten, scheidsrechters e.d.. Eenmaal per maand vergadert deze commissie.

 

  1. Wedstrijdsecretaris:

De wedstrijdsecretaris is de spil tussen MVC’19, andere voetbalverenigingen en de KNVB. Hij/zij is het aanspreekpunt voor competitiezaken, wedstrijdprogramma, afgelastingen etc.. Een leuke en afwisselende vrijwilligerstaak waarvoor je niet elke avond op het voetbalveld hoeft te zijn, maar een taak die grotendeels zelfstandig thuis kan worden uitgevoerd. Het is een functie die ook door 2 personen gezamenlijk kan worden opgepakt. Liefst zouden we deze persoon per omgaande toevoegen aan de jeugdcommissie, zodat hij door de huidige wedstrijdsecretaris kan/kunnen worden ingewerkt.

 

  1. Jeugdcommissielid:

Elk commissielid heeft zijn eigen specifieke taken. Samen wordt gekeken wie wat doet. De taken die nu vrijkomen hebben betrekking op ouderbetrokkenheid en normen en waarden, echter over de specifieke invulling kan worden gesproken.

 

  1. Notulist:

Deze persoon is geen lid van de jeugdcommissie en heeft als taak het notuleren van vergaderingen en andere administratieve werkzaamheden. Het is een nieuwe taak gekoppeld aan de jeugdcommissie en kan er voor zorgen dat de overige commissieleden meer tijd hebben voor hun eigen specifieke taken. Deze taak is met name geschikt personen die de jeugd van MVC’19 een warm hart toe dragen en wel iets extra’s voor willen doen zonder direct kennis van voetbal te hebben.

 

Nadrukkelijk willen we benoemen dat het niet persé nodig is om zelf voetballer te zijn (geweest) / kennis van voetbal te hebben om zitting te nemen in de jeugdcommissie; wat betreft de functie van wedstrijdsecretaris heeft dit wel de voorkeur. Dus ouders / supporters van MVC’19 die een bijdrage willen leveren aan de voetballende jeugd zijn natuurlijk ook van harte welkom om te reageren.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie dan neem contact op met de jeugdcommissie via de mail jeugdcommissie@mvc19.nl of met de voorzitter Paul Cox (06-11129659).

 

 

 

 

Leave a Reply