MVC’19 introduceert miv seizoen 2018-2019: HET TEAM vd MAAND

Wat is het idee?

Het streven is om tijdens thuiswedstrijden van MVC’19-1 meer gezelligheid en sfeer te creëren in het MVC-clubhuis. Hoe dat zou moeten of kunnen, daarover lopen meningen en ideeën erg uiteen.

Mogelijkheden te over natuurlijk. Aankleding, muziekkeuze, thema’s, karaoke, een sing-along, amusement, live optredens, spelelementen etc. kunnen bijdragen aan gezelligheid en sfeer.

Met het TEAM VAN DE MAAND krijgen belangstellende MVC-teams bij toerbeurt de gelegenheid een feestje te bouwen. Het is de bedoeling dat dit wordt opgetuigd voor- tijdens- en na een wedstrijd van MVC’19-1. Het betreffende team krijgt daarbij alle vrijheid, uiteraard binnen de regels van de wet, Huishoudelijk Reglement, veiligheidsregels en fatsoensnormen.

 

Waarvoor zorgt MVC’19?

MVC zorgt op de betreffende dag voor een TEAM- tafel voor het TEAM VAN DE MAAND, centraal in de kantine. Deze tafel is gereserveerd voor spelers van Het TEAM VAN DE MAAND, én hun partners!

Aanwezige spelers én partners ontvangen 3 consumptiemunten p.p. met een maximum van 60 st.

Het barpersoneel serveert twee keer warme hapjes.

Het TEAM VAN DE MAAND krijgt exclusieve toegang tot de geluidsinstallatie en de muziekkeuze, m.u.v. de momenten dat de installatie noodzakelijk is voor de lopende wedstrijd.

Ingeval ten minste vijf teams zich aanmelden voor TEAM VAN DE MAAND, is er ook nog een bonus te verdienen. Het bestuur stelt aan het einde van het seizoen nog een mooie extra prijs beschikbaar, voor het team dat het beste de doelstelling (gezelligheid en sfeer) heeft weten te bereiken. Zulks ter beoordeling van een nog nader te formeren onafhankelijke jury.

 

Welke teams kunnen meedoen?

Elk MVC-seniorenteam bestaande uit spelers en speelsters vanaf 18 jaar en ouder kan deelnemen aan dit nieuwe initiatief.

 

Aanmelden?

Belangstellende teams kunnen zich aanmelden bij Joris Timmermans via joris.1212@gmail.com, Vermeld daarbij duidelijk om welk team het gaat en mailadres en telefoonnr. van je contactpersoon.

Leave a Reply