Nieuw technisch senioren beleid (mannen) MVC’19

Afgelopen april is door het hoofdbestuur van MVC’19 een nieuwe versie van het technisch seniorenbeleid vastgesteld. Bij de totstandkoming van het technisch beleid is gekeken naar het technisch beleid van vergelijkbare verenigingen, het oude technisch seniorenbeleid en is in goed overleg met trainers, leiders en spelers voortdurend bijgeschaafd tot het uiteindelijke resultaat. Het hoofdbestuur en de technische commissie zijn dan ook gepast trot op het document wat de komende jaren de leidraad zal vormen voor het technische seniorenbeleid. Met ingang van komend seizoen, 2017-2018, is er zoveel als mogelijk al gestart met de invulling van het beleid.

De uitwerking hiervan vind je via de volgende link: herijking technisch beleid definitief

 

 

Leave a Reply