Terugkoppeling Extra Algemene Ledevergadering 6 juli 2022

Op 6 juli 2022 heeft er een extra algemene ledenvergadering plaatsgevonden over de Sportieve Omgeving en de eventuele nieuwbouw van een sporthal op sportpark “De Driesprong”.

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering is Hay Hulsman voorgedragen als nieuw lid voor het hoofdbestuur. We zijn verheugd om mede te delen dat Hay unaniem is gekozen door de ledenvergadering . Hay zal dan ook en per direct toe treden tot het hoofdbestuur.

Het hoofd onderwerp van de vergadering was de Sportieve Omgeving. Voor dit onderwerp is de vraag aan de leden voorgelegd of MVC’19 medewerking wilde verlenen aan de verplaatsing van de sporthal naar een locatie op ons sportpark.
Uit de formele stemronde is naar voren gekomen dat er 70 geldige stemmen waren uitgebracht en dat 35 stemmen voor een sporthal op ons sportpark waren en 35 stemmen tegen een sporthal op ons sportpark.

Volgens de statuten is er niet voor of tegen het voorstel gestemd (er moet een meerderheid van 51% zijn) maar was er dus sprake van een staking van de stemmen. Het hoofdbestuur interpreteert de stemming als zijnde dat zij vooralsnog geen mandaat heeft van de algemene ledenvergadering gekregen om in verdere onderhandeling te treden met de gemeente over de verplaatsing van de sporthal naar ons sportpark. Wij zullen  dit ook als zodanig communiceren richting de gemeente Peel en Maas.

Hoofdbestuur MVC’19

Leave a Reply