Verduurzaming accommodatie

Afgelopen maandag en dinsdag heeft het bedrijf CMS de zonnepanelen geplaatst op het dak van de Multifunctionele Accommodatie!

De realisatie komt mede tot stand door middel van een grote bijdrage van de Rabobank.

CMS heeft na opdrachtverstrekking aangegeven om een substantiële bijdrage te doen aan de kosten voor het nieuwe scorebord en MVC’19 te blijven steunen als sponsor.

Rabobank en CMS bedankt hiervoor!!

MVC’19 beschikt nu over een totaal aan 29075 Wp vermogen met de zonnepanelen. Hiermee zetten we een grote stap voorwaarts in de verduurzaming van de accommodatie door het zelf opwekken van energie.
De volgende stap is het beperken van energieverbruik door de aanleg van de LED verlichting op de velden.

Accommodatiecommissie MVC’19

Leave a Reply