Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers binnen de Jeugd- en G-afdeling.

MVC’19 start met het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die actief zijn bij MVC’19 en betrokken zijn bij jeugd en/of G-spelers. Vrijdag 17 februari is dit besluit toegelicht tijdens de jeugdleidersvergadering.

Onze leden verwachten een sportieve en veilige omgeving om te kunnen sporten. In de sport is zo’n veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rondom seksuele intimidatie bij MVC’19 hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliche dat voorkomen belangrijker is dan genezen, is hier zeer zeker van toepassing.

De eerste stap was het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dit is inmiddels gebeurd en hier zijn jullie al eerder over geinformeerd. De volgende stap is het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Er is besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen en hulpbehoevenden te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat leden dit ook van ons mogen verwachten.

Wat is een VOG?

De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen of hulpbehoevenden bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Iemand krijgt in ieder geval een VOG als hij/zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Voor meer informatie over VOG, verwijzen wij naar: http://www.nocnsf.nl/vog.

Procedure:

De vrijwilligers ontvangen van MVC’19 een e-mail waarin toestemming wordt gevraagd om de aanvraagprocedure op te starten. Vervolgens zal MVC’19 de aanvraag opstarten en ontvang je via Dienst Justis per mail een link om aanvullende gegevens in te vullen en akkoord te geven. Om deze gegevens te kunnen invoeren dien je in te loggen middels je DigiD.

Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je binnen enkele dagen je VOG. Wij vragen je een kopie van het VOG bij ons in te leveren (gaarne digitaal versturen naar vogadministratie@mvc19.nl). Uiteraard garandeert MVC’19 dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit houdt in dat de informatie over VOG wordt beheerd door de “commissie Normen en Waarden” binnen MVC’19. Ger Smets zal deze procedure intern coördineren.

Wij zijn ervan overtuigd hiermee een nieuwe stap te zetten om ook de komende jaren die mooie en veilige omgeving te blijven, die MVC’19 haar leden wil bieden.

Tijdspad

De procedure voor het huidige kader wordt de komende weken opgestart. Voor het einde van het seizoen hopen we dit te hebben afgerond. Voor het nieuwe kader zal met ingang van volgend seizoen direct een procedure worden opgestart. Geen VOG betekent dan ook dat je geen functie binnen jeugd- of G-afdeling kunt uitvoeren. De tijdelijke uitzondering hierop is alleen dat gedurende de aanvraagprocedure een (nieuwe) vrijwilliger gewoon zijn taak alvast mag uitvoeren.

Rest ons nog om te vermelden dat er geen kosten aan zijn verbonden voor zowel MVC’19 als de vrijwilliger. NOC/NSF en de KNVB stellen de verenigingen in de gelegenheid om dit zonder kosten te kunnen uitvoeren.

Vragen of opmerkingen? We staan er voor open! Mail ze naar vogadministratie@mvc19.nl of spreek ons gerust aan op het sportpark.

Jim Korthagen

Leave a Reply