Voetballen op kunstgras

Het RIVM heeft recent bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is.  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras.

De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni is gevraagd om een nader onderzoek, en dat is er dus nu ( hier beschikbaar).

Informatielijn RIVM

Het hoofdbestuur van MVC’19 heeft eerder besloten om de richtlijnen van de KNVB/RIVM te volgen en continueert dit besluit. Heb je vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Leave a Reply