Waar ben jij trots op bij MVC?

Vorige week zijn het hoofdbestuur en de vrijwilligerscommissie van MVC gestart met een klein project over de cultuur binnen onze vereniging. Het project bestaat in eerste instantie uit enkele bijeenkomsten met diverse willekeurige leden uit de vereniging over wat deze leden binnen MVC bezighoudt. Bij dit project krijgt MVC ondersteuning van  Fons van de Logt, die vanuit de KNVB veel ervaring heeft bij het begeleiden van verenigingen bij een dergelijk proces.

De insteek van diverse sessies is om samen met de leden praktische stappen te zetten om de betrokkenheid van leden binnen onze vereniging te vergroten. Bij het vergroten van de  betrokkenheid zal ook aandacht zijn voor de communicatie naar met name ouders en jongeren.

Binnen veel verenigingen komen uiteindelijk dezelfde opmerkingen naar voren zoals:
– De communicatie vanuit het bestuur is slecht.
– Hoe ga je om met een vrijwilliger, die niet functioneert.
– Sommige ouders rijden nooit bij uitwedstrijden.
– Wij hebben te veel betaalde krachten.
– In de kleedkamer was het weer een rotzooi.

Bij de bijeenkomsten zal het aspect van de clubcultuur binnen onze vereniging een centrale plaats gaan innemen. Immers binnen de driehoek  ‘strategie – structuur – cultuur’ zijn de strategie vanuit bestuur en commissies en de structuur vanuit de organisatie goed tot behoorlijk geregeld. Het aspect cultuur is binnen MVC een lastiger vraagstuk.   Het is uiteindelijk de bedoeling om vanuit de kernwaarden van de leden tot een toekomstvisie te bepalen en zo  tot een nieuwe aangepaste organisatie te komen.

Welke praktische vragen komen  aan de orde. Op het vlak van cultuur kan dat zijn:
– Wat leeft daadwerkelijk binnen de vereniging en bij jou als lid?
– Hoe kan MVC voor meer betrokkenheid bij de leden zorgen?
– Wat moet MVC doen om meer draagvlak te creëren bij de leden?
– Wat zijn eigenlijk de kernwaarden binnen MVC
Dit zijn dus vragen over onder meer sfeer, contact met leden, waardering en verbinding.

Uiteindelijk dient een en ander in een plan te resulteren. Wat doen wij goed, maar ook welke punten dienen verbeterd te worden? Welke dingen gaan niet goed en waar dienen wij dus mee te stoppen?
Wat is op diverse vlakken de doelstelling van MVC voor de midden lange termijn? Wat koesteren wij binnen MVC en waar blijven wij dus trouw aan? Wat zijn de groeimogelijkheden en welke ondersteuning hebben wij hierbij nodig.

Na een eerste bijeenkomst van het bestuur en de commissie staat maandag 1 november een vervolgsessie op het programma. Bij deze bijeenkomst sluiten dan ook ongeveer 10 willekeurige leden uit de vereniging aan.

Leave a Reply