Is MVC’19 een diervriendelijke vereniging geworden?

Het zal veel leden zijn opgevallen dat we sinds enkele maanden vogelhuisjes hebben hangen, verdeeld over het sportpark. De vogelhuisjes zijn op verzoek van de gemeente geplaatst. Het zijn huisjes specifiek voor spreeuwen. Bijna alle huisjes waren vorig jaar bewoond.

We doen dit omdat MVC’19 al enkele jaren last heeft van engerlingen. Een engerling is een larve van een kever. Engerlingen brengen veel schade toe aan de graswortels, waardoor er gele plekken ontstaan en het grasoppervlak gaat loslaten. Spreeuwen eten de engerlingen, zonder schade aan het gras toe te brengen. Kraaien en andere grotere vogels eten ze ook, maar ploegen daarbij het gras om.

De nestkasten zijn bevestigd aan de aanwezige de lichtmasten die rond het veld staan. De komende maanden gaan we bekijken of de vogeltjes weer naar de nestkasten komen en in hoeverre zij bijdragen aan de bestrijding van schadelijke insecten op het sportveld. “Als de natuur dit zelf reguleert, is dit voor mens en dier een win-winsituatie”. We hopen op deze manier de overlast van insecten te verminderen en zelfs te voorkomen”.

Dus zijn wij diervriendelijk geworden? Als je spreeuwen als dieren beschouwd en engerlingen niet, dan zijn we inderdaad diervriendelijk geworden. Maar in elk geval hebben we zo onze voorkeuren mbt bewoners op ons sportpark.

Leave a Reply