Nieuwe hoofdsponsorovereenkomst MVC’19 en Danny Vestjens Dakwerken

Op paasmaandag j.l werd op sportpark “de Driesprong” van MVC’19 Maasbree een nieuw 5-jarig hoofdsponsorcontract ondertekend. Jordy Burhenne, sinds 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar van Danny Vestjens Dakwerken, was samen met zijn vriendin Marieke uitgenodigd op ons sportpark om de verbintenis te bekrachtigen.

Onder toeziend oog van het hoofdbestuur en de sponsorcommissie werden, onder het genot van koffie en vlaai, de nodige formaliteiten verricht. Marieke kreeg een mooi boeket bloemen overhandigd. Voetbalvereniging MVC’19 is zeer ingenomen met deze nieuwe verbintenis en wenst Jordy heel veel succes met zijn dakdekkersbedrijf.

v.l.n.r. Johan Janssen, penningmeester MVC’19, Jordy Burhenne, Marieke Timmermans, Wiel Moonen, sponsorcommissie. Foto’s Math Geurts fotografie

 

Leave a Reply