Nieuwsbrief vanuit het Hoofdbestuur

Het contact en verbinding binnen de vereniging heeft door de gevolgen van corona zwaar te verduren. We zien elkaar niet meer op de velden om een babbeltje te maken met elkaar en mee te krijgen wat er allemaal speelt binnen de vereniging. Ondanks dat er veel niet doorgaat, spelen er natuurlijk wel veel dingen binnen de club waar velen zich voor inzetten. Daarom vond het bestuur het een goed idee om jullie middels een nieuwsbrief up te daten wat er allemaal speelt binnen de vereniging en waar wij mee bezig zijn. 

Afgelopen (online) vergadering hebben we het over de volgende dingen gehad:

 

Contributie:

Net als de clubs in de omgeving krijgen we enkele vragen hoe we om gaan met de contributie nu er weinig tot niet gevoetbald wordt. Dit is voor verenigingen uiteraard een lastig vraagstuk, zo ook voor MVC’19. We hebben als vereniging te maken met vaste lasten, die ook in deze coronatijd gewoon doorgaan. Daarnaast maakt een gedeelte van de leden wel gebruik van het sportpark om te trainen waar anderen al maanden niet meer actief zijn. Omdat de contributie van dit seizoen in de meeste gevallen al volledig geïnd is, onderzoeken we de optie om een korting op de contributie aan te bieden in het volgende seizoen. We toetsen deze opvatting en ons standpunt bij andere verenigingen en komen dan met een uitgewerkt voorstel.   

 

Andere zaken:  

  • De verzekeringen zijn met behulp van een adviseur doorgenomen. Dit doen we om te checken of alles nog goed verzekerd is. Alles zag er prima uit.
  • We merken dat we mede door corona de commissies een beetje uit het oog zijn verloren. Het contact tussen commissie en bestuur verloopt wat stroever dan normaal. Daar we normaal vaak op het sportpark spreken om de nodige dingen te bespreken, is dat nu eigenlijk niet meer. Om dit op te lossen gaat het bestuur actief de aanspreekpunten benaderen om de contacten te versterken en te kijken hoe het gaat binnen de commissie.
  • We hebben bekeken of er nog meer (corona)subsidies beschikbaar zijn voor Mvc’19. De afgelopen tijd hebben we allerlei subsidies aan kunnen vragen om de financiële klappen ten gevolge van de crisis deels op te vangen.
  • We hebben signalen ontvangen dat niet iedereen de beste ervaringen heeft met onze website. We willen natuurlijk graag dat de website zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen die wat met mvc’19 te maken heeft, zeker in deze tijd waarin je misschien extra vaak online kijkt om toch de verbinding met de club te behouden. We willen daarom samen met de commissie Communicatie verbeteringen doorvoeren. Suggesties zijn altijd welkom via secretariaat@mvc19.nl .
  • Het contract met de muziekvoorziening in de kantine loopt binnenkort af. De commissie Kantine gaat kijken welk systeem straks voor de beste sfeer kan zorgen in de kantine.

 

Het bestuur wenst alle mvc’ers en hun naasten goede gezondheid toe. Hopelijk mogen we elkaar weer snel op het sportpark treffen. Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief ideeën of vragen zijn, stuur gerust een mail naar secretariaat@mvc19.nl.

Leave a Reply