Agenda Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Vrijdag 22 november

Start 20.00 uur, kantine MVC’19

 

Agenda:

 1. Opening vergadering
 2. Mededelingen bestuur
 3. Notulen ALV 2018
 4. Terugblik seizoen 2018-2019 (incl. 100 jarig bestaan en Top-O12)
 5. Uiteenzetting realisatie financiën 2018-2019 en begroting 2019-2020
 6. Verslag kascommissie
 7. Stemmen
 8. Pauze
 9. Sportieve omgeving
 10. Duurzaam MVC’19
 11. Sluiting vergadering
 12. Gezellig samenzijn

Ad 3: De notulen zijn terug te vinden op onze website

 

Ad 6: Bij het onderdeel stemmen wordt een goedkeuring gevraagd wat betreft de financiële realisatie en de begroting waaronder de contributiebepaling.
Daarnaast treden er 3 bestuursleden af die niet herkiesbaar zijn. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat: secretariaat@MVC19.nl

Afmelden: hoofdbestuur@mvc19.nl

 

Wim Timmermans

Voorzitter MVC’19

Leave a Reply