Uitnodiging Jeugdleidersvergadering

Beste jeugdleider,

 

Zoals gebruikelijk wordt voorafgaand aan de start van de 2de helft van het seizoen/voorjaarscompetitie een jeugdleidersvergadering gehouden.

 

Dit keer vindt de vergadering plaats in de kantine van MVC’19 op

 

vrijdag 16 februari a.s. aanvang 19.30u.

 

De agenda (ruwe opzet)

  1. Opening door voorzitter
  2. Jeugdcommissie (bezetting, vacatures, mededelingen)
  3. Wedstrijdsecretariaat
  4. Technische commissie (o.a. stand van zaken technisch jeugdplan / voorbereiding seizoen 2018-2019)
  5. 100-jaar MVC’19 (door Wim Timmermans vz. hoofdbestuur)
  6. Belangrijke data 2de seizoenshelft 2017-2018
  7. Rondvraag
  8. Korte pauze
  9. Gastspreker : Kelly Sonnenschein: preventiemedewerkster bij Vincent van Gogh en gespecialiseerd in het puberende brein. In een interactieve presentatie neemt ze de de MVC-jeugdleiders mee in de ontwikkeling van een kinderbrein, hoe kwetsbaar is dat brein en bv. hoe gaan kinderen om met winst of tegenslag. Hopelijk kan ze antwoord geven op vragen waar we als leiders regelmatig tegen aan lopen en niet altijd weten hoe er mee om te gaan. Kunnen we wellicht beter met onze spelertjes omgaan als we weten wat mogelijk de reden kan zijn van een bepaalde reactie tijdens training of wedstrijd?  We gaan er vanuit dat de gastspreker antwoorden geeft op vragen die er leven binnen de jeugdleiderskader.

We streven er naar dat we uiterlijk om 21.30u de vergadering kunnen sluiten om nog efkes samen aan de bar te kunnen napraten en toosten op ons kader en onze jeugd!!!

 

We vertrouwen op een grote opkomst. Tot de 16de februari 19.30u!!!

 

Namens jeugdcommissie
Paul Cox
voorzitter
jeugdcommissie@mvc19.nl

 

Leave a Reply